Bohoslužby a adorace

Řádný pořad bohoslužeb ve farnosti

 


Fulnek

Upozornění: Z důvodu rekonstrukce kostela ve Fulneku je zde uvedený pořad bohoslužeb dočasně neplatný. Místa a časy konání bohoslužeb jsou uvedeny v ohláškách.

Neděle 9:00
Úterý, středa, čtvrtek, pátek 18:00
Sobota 8:00

Stachovice

Neděle 7:30
Úterý 17:00

Děrné

Neděle 8:00
Středa 17:00
(letní pořad: 19:00)

Lukavec

Neděle 10:30
Čtvrtek

17:00
(letní pořad: 19:00)


Vrchy

Neděle 10:30

 

Letní pořad bohoslužeb

V období květen až říjen  (přesný začátek a konec naleznete v ohláškách) platí letní pořad bohoslužeb. V průběhu letních prázdnin platí letní pořad také pro nedělní bohoslužby v obcích.

Bohoslužby ve farním kostele Nejsvětější Trojice zůstávají beze změn. Termíny nedělních bohoslužeb v obcích jsou průběžně uváděny v ohláškách.

 

Adorace, pobožnosti a společné modlitby
(kostel Fulnek)

 

vystavena Nejsv. Svátost

úterý až pátek

15.00-18.00

sobota

14.00-16.00

 

Korunka k Božímu milosrdenství

Denně mimo pondělí v 15.00.

 

Mše svatá s kázáním pro děti

Každý pátek je ve farním kostele ve Fulneku mše svatá s kázáním pro děti. Děti se scházejí 1 hodinu před mší svatou na faře k nácviku písní.

Srdečně zveme.