Eucharistický zázrak – Bolseno

Ustanovení Slavnosti Těla a krve Páně má svůj původ v události, která se stala v roce 1263 řeholnímu knězi Petrovi z Prahy. Zbožného kněze trápily již delší dobu silné pochybnosti o pravdivosti vzhledem k Eucharistii. Rozhodl se proto putovat k papeži do Říma, aby mu ten pomohl pochybnosti rozehnat.

V italském Bolsenu přerušil cestu a v kostele sv. Kristýny sloužil mši svatou. Jeho pochybnosti se během ní ještě vystupňovaly. A tu se to stalo: Když pronesl nad Hostií slova proměňování a pozdvihoval ji, nekvašený chléb se proměnil na maso a začal krvácet tak, že se kapky vpíjely do korporálu. Zpráva o zázraku se rychle šířila a papež Urban IV., který byl tehdy v nedalekém Orvietu, se vydal do Bolsena. Na jeho žádost mu místní biskup přinesl zázračnou Hostii. Papež padl na kolena a klaněl se eucharistickému Pánu. Následující rok v srpnu 1264 papež na počest Nejsvětější Svátosti ustanovil Svátek Kristova Těla a Krve a pověřil Tomáše Akvinského, aby napsal oficium svátku.