Eucharistický zázrak - o pyšném rytíři ze Seefeldu

Seefeld leží na jihozápadě Rakouska asi 30 km od Innsbrucku. Před více než 600 lety se tady stal jeden z největších a nejpůsobivějších eucharistických zázraků ve Střední Evropě. Jeho stopy je možné dodnes spatřit v tamním farním kostele.

Rytíř Oswald Milser, pyšný pán Seefeldu a násilnický muž, šel na svátek Zvěstování Panny Marie spolu se svými druhy ke svatému přijímání. Ve své pýše nechtěl přijmout Pána Ježíše v podobě malé hostie jako ostatní farníci a přinutil kněze, aby mu podal velkou hostii – takovou jakou přijímají kněží. Marně se kněz pokoušel mu to vymluvit. Nakonec se strachem podal rytíři velkou hostii.

Sotva se hostie dotkla jeho jazyka, začal se rytíř propadat do podlahy. Plný hrůzy se chytil pravou rukou oltáře, ale oltář se začal naklánět s ním. Tvrdý kámen byl najednou jako z vosku a otisk rytířovy ruky zůstal dodnes zachován na desce prastarého oltáře. Rytíř se zatím propadl až po kolena. Ochromený hrůzou se díval na kněze a naznačoval, aby mu hostii ze rtů vzal.

Když se tak stalo, podlaha i deska oltáře se opět zpevnily. Rytíř, otřesený událostí a pokořený ve své pýše, klesl na kolena, začal plakat a litovat svého činu… S hostií se však stal další zázrak. Když ji kněz držel v rukou, objevily se na ní kapky čerstvé krve. Přítomní věřící byli zděšeni.

Zázračná hostie je dodnes neporušená. Krvavé skvrny jsou na ní jasně viditelné. Kromě skvrn je sněhobílá, přestože byla uchovávána dlouhou dobu v nepříznivých podmínkách, několikrát musela být ukrytá do bezpečí před nepřátelskými vojsky. Od roku 1806 je opět v původním kostele. Památkou na zázrak je také 40 cm hluboká prohlubeň v podlaze. Na dně prohlubně je vidět otisky rytířových bot.  

Zázrak v Seefeldu je pro nás stále aktuální. Vyzývá k větší pokoře a úctě vůči eucharistii.