Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti…

Jestliže neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte. (Jan 4,48)

Buenos Aires 18. srpna 1996 Po večerní mši svaté přišli farníci knězi oznámit, že vzadu v kostele leží vyhozená hostie. Hostie byla příliš znesvěcená, aby ji mohl požít, proto ji v nádobce s vodou uložil do svatostánku. K obrovskému údivu za týden už ve svatostánku nenašel hostii, ale krvavou substanci většího objemu než hostie. Informoval o tom ihned kardinála Bergoglia, který poručil pořídit profesionální dokumentační snímky. Věc byla uchována v tajnosti a změněná hostie byla přechovávána ve svatostánku po dobu tří let. Po tu dobu nepodlehla žádné zkáze ani rozkladu. 

Poté byl vzorek tkáně odeslán k vědeckému prozkoumání do NewYorku. Záměrně nebylo uvedeno nic o jeho původu. Jedním z vědců byl dr. Frederic Zugibe, známý newyorský kardiolog a soudní patolog. Potvrdil, že zkoumaná podstata je lidské tělo a krev, ve kterém je přítomna DNA. Definoval vzorek jako fragment srdečního svalu, který pochází z levé srdeční komory. Sval je zanícený a obsahuje mnoho bílých krvinek. To svědčí o tom, že srdce v době odebrání vzorku bylo živé. Přítomnost krvinek ukazuje na to, že srdce trpělo, jako u někoho, kdo obdržel silné rány do hrudníku v blízkosti srdce.

Přítomni byli dva známí australští novináři, kteří věděli o původu vzorku. Diagnóza je přímo šokovala. Zeptali se, jak dlouho by bílé krvinky zachovaly svou životnost, kdyby se nacházely v lidské tkáni umístěné ve vodě. Doktor odpověděl, že by přestaly existovat během několika minut. Tehdy novináři informovali kardiologa, že materiál, ze kterého vzorek pochází, byl nejdříve několik měsíců přechováván v obyčejné vodě, pak tři roky v destilované vodě a pak byl teprve odebrán vzorek. Dr. Zugibe prohlásil, že pro takový fakt nemá žádné vědecké vysvětlení.

Jedinou rozumnou odpověď může dát víra v nadpřirozený Boží zásah, který nám má připomenout, že v Eucharistii je skutečně přítomen živý Ježíš Kristus. Nemusíme tyto zázraky vyhledávat, ale když nám je Pán nabízí, máme je s pokorou přijmout a snažit se pochopit, co nám tím chce říct.

Přeloženo a upraveno z Miłujcie się 4/2009