Ministranti

Střípky z ministrantského života naleznete zde.

 

MODLITBA PŘED MŠÍ SVATOU

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že nás zveš ke společenství s tebou uprostřed církve. Pomoz nám, ať pozorně nasloucháme tvému slovu, kterým chceš každému z nás něco říci. Dej, ať s radostí přijmeme i pozváni k hostině tvého nebeského těla. Máme ještě jednou prosbu – dej, ať aspoň jeden z nás se stane tvým knězem.

Amen.

 

 

MODLITBA PO MŠI SVATÉ

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvé slovo i tělo. Dals nám poslání, abychom šli v životě ve tvém jménu. Dej nám i svého Svatého Ducha, abychom se ve svém jednání stále více přibližovali tobě, který miluješ až k smrti kříže. Panno Maria, prosíme tě, abychom s tvou přímluvou a pomocí přinášeli všude lásku, radost a pokoj.

Amen.

 

 

Patron ministrantů

Svatý Tarsicius byl římský chlapec, tajný křesťan za dob pronásledování prvotní církve. Tarsicius byl Říman, malý chlapec, který žil v době pronásledování prvotní církve. Když byla zajata jedna skupina křesťanů, kněží řešili, jak jim před smrtí donést alespoň sv. přijímání. Bylo jim jasné, že dospělé, kteří by se chovali podezřele, by vojáci prohledávali. Tarsícius, kterému v té době bylo asi 12 let, se nabídl, že svaté přijímání vězněným donese, vycházel z předpokladu, že malý chlapec nebude tak nápadný. Tak opravdu dostal pouzdro s Eucharistií (tzv. „bursu“) a pověsil si jí na krk pod oblečení.

Cestou jej zastavila skupinka vrstevníků, se kterými se znal, ale křesťané to nebyli. Zvali ho, ať si s nimi jde hrát, ale on nechtěl. Chlapci viděli, že pod oblečením něco úzkostlivě skrývá, ihned došli k názoru že je to křesťan a začali ho bít. Seběhli se k tomu další lidé, kteří se k bití nebohého Tarsícia také přidali. Uviděl to římský voják, také tajný křesťan, lidi rozehnal, že prý chlapce předá k potrestání. Místo toho jej zanesl k sobě domů a ošetřoval ho. Tarsícius mu z posledních sil předal bursu a úkol donést sv. přijímání vězněným, poté z bursy obdržel sv. přijímání on sám z rukou vojáka a zemřel. Voják pak dokončil jeho úkol... 

www.tarsicius.cz