Den páně - obsah

V odkazech níže si můžete pro osobní potřebu stáhnout týdeník farnosti Fulnek ve formátu PDF. 

Do ročníku 2017 jsou v odkazu pro daný rok týdeníky za kalendářní rok (1.1. až 1.12.). Od ročníku 2017 včetně jsou v odkazu pro daný rok týdeníky za církevní rok ( 1. neděle adventní až slavnost Ježíše Krista Krále). Odkazy na jednotlivé soubory jsou členěny do oddílů podle liturgické doby, proto je církevní rok vhodnější období než kalendářní rok.