Modlitba za Národní eucharistický kongres 2015

Bože, náš nebeský Otče,
děkujeme Ti, že s námi
uzavíráš z lásky smlouvu
novou, věčnou, nejsvětější,
když nám Kristus na oltáři
dává svoje Tělo a Krev.

Uč nás tuto smlouvu slavit,
milovat a zachovávat.

Požehnej, ať náš Národní
eucharistický kongres
obnoví v nás ctnosti víry,
lásky, naděje a sílu
k jednotě a vzájemnosti.

Aby společenství Církve
neslo světu radostnou zvěst.

Na přímluvu Matky Boží
ať s novou a hlubší úctou
přijímáme Tělo a Krev
Tvého jediného Syna,
který s Tebou v Duchu Svatém
věčně žije a kraluje.

Amen.

Otče náš...

Zdrávas Maria...

Modlitba za NEK2015 a znělka (http://nek2015.cz/)

 

Národní eucharistický kongres 2015 se bude konat 15. – 17. října v Brně. Prosíme, modlete se v rodinách a společně ve farnosti před mší svatou na závěr růžence modlitbu za Kongres – za obnovu smlouvy naší země s Bohem – smlouvy nové, věčné, nejsvětější.

Tags: