Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2017/18

Vyučování náboženství ve školním a katechetickém roce 2017 / 2018 probíhá na faře.

1. třída čtvrtek 12:30 Marie S.
2. třída středa 12:30 o. Pawel
3. třída středa 13:15 o. Jozef
4. třída úterý 13:15 o. Pawel
5. třída čtvrtek 13:15 o. Jozef
6. třída čtvrtek 14:00 o. Jozef
7. třída středa 14:00 o. Pawel
8./9. třída středa 14:00 o. Pawel

 

Andělé nade mnou bdí

R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane.
     Ráno, celý den andělé nade mnou bdí.

1. Když se ráno probouzím, andělé nade mnou bdí, můj Pane.
    Když se ráno probouzím, andělé nade mnou bdí.

2. Když se potom umývám, andělé...

3. Když spěchám na autobus...

4. Když pokouším bratry své...

5. Když umývám nádobí...

6. Když sedím nad učením...

7. A když večer usínám...