Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2018/19

Vyučování náboženství ve školním a katechetickém roce 2018 / 2019 probíhá na faře.

ÚTERÝ: 3. třída 13:15:00 o. Jozef
7,8,9 třída 14:00:00 o. Slavomír

STŘEDA: 1. třída 12:30:00 o. Slavomír
6. třída 13:15:00 o. Slavomír
5. třida 14:00:00 o. Slavomír

ČTVRTEK: 2. třída 12:30:00 o. Slavomír
4. třída 13:15:00 o. Slavomír
7,8,9 třída 14:00:00 o. Slavomír

Andělé nade mnou bdí

R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane.
     Ráno, celý den andělé nade mnou bdí.

1. Když se ráno probouzím, andělé nade mnou bdí, můj Pane.
    Když se ráno probouzím, andělé nade mnou bdí.

2. Když se potom umývám, andělé...

3. Když spěchám na autobus...

4. Když pokouším bratry své...

5. Když umývám nádobí...

6. Když sedím nad učením...

7. A když večer usínám...