Svatý týden

Velikonoční svátost smíření na vesnicích:

Vrchy                   pondělí       30.3.           16:00

Stachovice            úterý           31.3.           16:00 a po mši svaté

Děrné                   středa          1.4..            16:00 a po mši svaté

 

Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne. Mše v úterý a ve středu jsou beze změn. Na obřady Velikonočního třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku.

Na Zelený čtvrtek a Velký Pátek začnou liturgie v 18 hodin, na Bílou sobotu v 19 hodin.

V neděli bude mše svatá v Děrném v 10.30 a v Lukavci v 8.00. na Velikonoční pondělí 6.4. bude pořad bohoslužeb jako v neděli

Na Zelený čtvrtek a Velký pátek nebudou odpolední adorace. Po liturgii Velkého pátku se začneme modlit novénu a korunku k Božímu Milosrdenství

Na Zelený čtvrtek doneste na obřady papírovou kasičku tzv. postničku, do které jste vkládali své postní almužny.

Po liturgii na Zelený čtvrtek od 20 do 22 hodin zve mládež do fulneckého kostela k adoraci Svátosti oltářní, při které si připomeneme Ježíšovu modlitbu v Getsemanech.

Již tradičně na Velký pátek zve mládež na společné putování do Hradce nad Moravicí zakončené modlitbou křížové cesty na Kalvárii. Sraz v 7:30 na ulici Děrenská ve Fulneku, popř. v 8:15 u hasičárny v Lukavci. Návrat v 15:30 autobusem – s sebou cca 40 Kč.

Na Velký pátek 1. dubna budeme ve Fulneku a také na vesnicích od 9 hodin navštěvovat nemocné a doneseme svaté přijímání.

V pátek dodržujeme přísný půst a v sobotu se doporučuje zdrženlivost od masa.

Páteční křížová cesta ve Fulneku začne v 17:15.

V pátek po velkopátečních obřadech zveme od 20 do 22 hodin k soukromé adoraci u Božího hrobu.

Nácvik ministrantů na velkopáteční obřady bude ve čtvrtek v 17 hodin a na  obřady velikonoční vigilie v sobotu v 18 hodin.

V sobotu od 9 do 17 hodin bude možnost adorace u Božího hrobu. Prosíme farníky, aby se zapsali na adorační službu. Od 13 hodin zveme k adoraci rodiny s dětmi.

Sbírka, která se koná během uctívání kříže a sobotní adorace u hrobu Páně, bude předána na ochranu a údržbu chrámů ve Svaté Zemi.

Příští neděli na Boží hod velikonoční budeme po mši svaté světit pokrmy.

Na velikonoční neděli od 13 hodin se v Lukavci uskuteční tradiční Jízda okolo osení. Po jízdě zveme do kostela sv. Jan Křtitele na svátostné požehnání.

V neděli na svátek Božího milosrdenství srdečně zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou, která začne ve 10 hodin. Hlavním celebrantem mše svaté bude otec Vít Zatloukal. Na vesnicích mše svaté nebudou.