Přihlásili se k pomoci v Bílovecké nemocnici

Paní Eliška Knězková - canizterapiPřipravované školení nových zájemců o dobrovolnickou službu se uskutečnilo v květnu 2015.

Byli jsme plní očekávání jak to proběhne a jestli se přihlásí noví zájemci - dobrovolníci. Vždyť se jedná o činnost dobrovolnou a bez honoráře.

Byli jsme však milé překvapení, do této služby se přihlásilo devět nových zájemců z řad studentů i seniorů  z Fulneku i Bílovce a okolí. Věnovat nezištně svůj čas těm,kteří to potřebuji, jsou osamoceni, unavení a závislí na pomoci druhé osoby -  to není málo.

Vážíme si všech, kteří se rozhodli pomáhat a přejeme Vám  hodně zdaru a vytrvalosti do této práce.

Chci také ocenit ty pracovníky,kteří nám pomáhají rozvíjet dobrovolnický program v našem regionu. Poděkování za ADRU posílám touto cestou MÚ v Bílovci a  ve Fulneku za jejich finanční pomoc, jejich sekretariátům, za jejich povzbudivou vstřícnost.

Vážíme si  spolupráce s Gymnáziem MK v Bílovci, vedením a pedagogickým sborem a také jmenovitě s paní  Mgr.Barborou Šeděnkovou,  a  paní  Mgr.Magdalénou Milákovou.

Velmi rád oceňuji přístup a pomoc  farnosti ve Fulneku a Bílovci.Zejména dobrou spolupráci s duchovními představenými  P. Pawlem Pruszyňskim  a P. Lumírem Tkáčem. 

Dlouhodobě finančně pomáhají firmy a společnosti VVM-IPSO,  pan František Münster, Moravská  nástrojárna,  pan Ing. Václav Mořkovský. Děkujeme také dalším občanům i firmám, Vám ,kteří jste nám pomohli oslovit veřejnost pozvánkou ve svých obchůdkách ,lékárnách a dalších zařízeních, MKC ve Fulneku,Bc.Evě Kočí i místním periodikům.

Vždyť s drobnou pomoci se dají tvořit velká díla.

Děkujeme také všem anonymním dárcům,kteří  přispěli do kasičky Adry na MÚ v Bílovci a nebo na zahraniční pomoc při nenadálých událostech a živ.pohromách.

 

Děkujeme všem, kteří pomáháte

 

Ladislav Blahuta

Adra