Svědectví poutníka Standy

O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet

Skutky 4,20

Ve dnech od 25. 7. 2015 do 1. 8. 2015 jsem se poprvé zúčastnil pouti k Božímu milosrdenství v proudu z Fulneku do Slavkovic. O této pouti, která je pro všechny, kdo potřebují Boží milosrdenství a má tradici, jsem slyšel, dlouhodobě jsem plánoval účast, ale až letos jsem šel poprvé.

Kříž kytara a djembePřed vlastní pouti jsem udělal malou přípravu. Zvolil jsem patrony pouti-Svatou Faustynu Kowalskou, mystičku Božího milosrdenství a Svatého Jana Pavla II, papeže Božího milosrdenství. Do batohu jsem přibalil symboly pouti- obraz milosrdného Ježíše a benediktinský růženec, několik dárků pro naše dobrodince a symbolické břemeno-kámen, který jsem odhodil v polovině cesty na Drahanské vrchovině.

Nyní chci připomenout několik postřehů, nad kterými přemýšlím:

1.  Duchovní vedení:

Stěžejní heslo: „ Ponoření, pomazání, nasycení“ s odkazem na eucharistii v životě křesťana nás provázelo během celého pěšího putování. K prohloubení duchovního růstu přispěly každodenní přednášky s citací mystiků a světců. Velmi na mne zapůsobily mystické zážitky Cataliny Rivas, bolivijské stigmatizované mystičky o mši svaté-důraz na včasný příchod na mši, modlitba o seslání Ducha Svatého k očištění od ducha tohoto světa, od nepokojů, problémů a roztržitostí, rozjímání o čteních i homiliích, proměňování jako zázrak nad zázraky, svaté přijímání jako výraz lásky a díků, požehnání ve jménu Nejsvětější Trojice, znamení kříže s úctou, jako by to mělo být posledním v našem životě. K náplni poutního dne patřilo vzájemné sdílení, přiblížení patrona dne, modlitby ranních chvál, nešpor, modlitba Anděl Páně, růženec, korunka k Božímu milosrdenství, přímluvy a každodenní účast na mši svaté. Duchovně silná byla obnova křestních slibů na Maria Stein, přímluvné modlitby v Dolanech, individuální požehnání Nejsvětější svátosti v Bystřici nad Pernštejnem a vlastní duchovní program ve Slavkovicích.

2. Vztahy:

Žijeme v době konzumu a relativizace hodnot, ale to co je ve společenství poutníků vůbec nejdůležitější, je celková atmosféra a vztahy, to, co se dost dobře nedá měřit a co se nedá vysvětlit. Vztahy mezi poutníky byly otevřené, naplněny laskavostí, mírností, obětavostí, tolerancí, vytrvalostí, trpělivostí, pokorou, nadějí a milosrdenstvím. Každý z nás má svoji minulost a přítomnost, svůj čas, síly i práci, své plány, touhy a naděje, své starosti a problémy, bolesti, nemoci a zranění, své slabosti, boje a radosti a to jsou témata k vlastnímu sdílení na duchovní vlně. Nelze opomenou vztahy s našimi dobrodinci, kteří otevřeli svá srdce a domovy v duchu lidské otevřenosti a křesťanské pohostinnosti Velmi důležité byly vztahy s našimi blízkými doma a ve farnosti, kteří nás podporovali modlitbou.

3. Radost:

Během pouti se projevila naplno vnitřní radost, která je darem Ducha svatého, naplňuje naše srdce i duši a posiluje náš duchovní život. Pout´ byla časem radosti, radosti z Boha, ze vztahu k bližním a z nádherné přírody. Oslovilo mě životní heslo jedné z patronek poutního dne Svaté Jany Baretta Molla: „Jeden úsměv pro Pána Boha, druhý pro Pannu Marii a třetí pro bližního.“

4. Milosti:

Pro mnohé z nás se projevily již během pouti, pro mnohé přijdou, důležitá je víra, naděje a důvěra. Stavidla Božího milosrdenství jsou otevřená a bez Božího milosrdenství jsme ztraceni.

5. Evangelium:

Uvědomil jsem si, že evangelium je nejen dobrá zpráva, radostná zvěst, ale i životní styl. Vlastní pouť je součástí evangelizace a darem, jenž má moc proměnit a uzdravit. Bez Ježíše Krista je člověk tulákem, bezdomovcem v absurdním či nesrozumitelném světě, ale s Ním se stává poutníkem a jeho cesta je smysluplná a cílevědomá. Je na nás, abychom se rozhodli, zda směřujeme do věčné plnosti nebo do absurdní prázdnoty.

Mistr Eckhart, velký německý mystik čtrnáctého století, učil, že nejdůležitější modlitba na světě se skládá pouze z jediného slova: „Děkuji“. Děkuji tedy všem pěším poutníkům našeho proudu za milé společenství, nosím vás všechny v srdci a modlím se za vás.

Panno Maria, průvodkyně na cestách, oroduj za nás

Svatá Faustyno Kowalská, apoštolko Božího milosrdenství, oroduj za nás

Svatý Jane Pavle II, papeži Božího milosrdenství, oroduj za nás

Svatý Jakube, patrone poutníků, oroduj za nás

Svatý Vincenci Pallotti, zakladateli řádu pallottinů, oroduj za nás

Svatý Augustine, který jsi řekl: „Vyřeší se to chůzí“, oroduj za nás

Dá-li Pán Bůh 9. 7. 2016 ve Svatém roce milosrdenství opět v proudu Fulnek-Slavkovice.

S. D. G. Soli Deo Gloria-Jedinému Bohu sláva

L. P. 17. 8. 2015

Poutník Standa