Září – Svatý Zikmund

Svatý Zikmund králem byl,

v Burgundském království působil.

S královnou Amalbergou syna měl,

díky Prokopii však o něj přišel.

Namluvila mu jeho druhá žena,

že Sigerik mu chce korunu vzít,

proto ho musel dát zardousit.

Svého činu však brzy litoval

a svoje svědomí do smrti zpytoval.

Nakonec jej po bitvě Frankové zajali

i s celou rodinou do studny hodili.

Zikmund je patronem Českého národa

a kajícníků, modlí se k němu s důvěrou

mnoho hříšníků.

Sv. Zikmund, Praha, Karlův most