Sv. Zikmund – otázky

OTÁZKY – SVATÝ ZIKMUND

 1. Kdo to byl svatý Zikmund:

  1. mnich
  2. král
  3. sluha
 2. Kde působil svatý Zikmund:

  1. v Burgundském království
  2. v Buchlovském království
  3. ve Fulneckém království
 3. Svatý Zikmund měl s královnou Amalbergou:

  1. dceru Simonu
  2. syna Sigerika
  3. syna Josefa
 4. Proč dal svatý Zikmund zardousit svého syna:

  1. protože mu jeho druhá žena Prokopie namluvila, že mu chce jeho syn vzít korunu
  2. protože mu jeho syn dělal ostudu
  3. protože si neplnil domácí úkoly
 5. Jak zemřel svatý Zikmund:

  1. na zápal plic
  2. v boji
  3. byl vhozen do studny
 6. Svatý Zikmund je patronem:

  1. Českého národa a skautů
  2. Českého národa a kajícníků
  3. hasičů