Říjen – Svatá Ludmila

Sv. Ludmila

Ludmila se provdala za knížete Bořivoje,

díky němu poznala svatého Metoděje.

Přijala víru a křest,

otevřel se pro ni nový svět.

Stala se matkou chudých a světlem slepých,

pomocnicí vdov a sirotků,

modlitbou se zastala mnohých,

i pro svého muže byla velkou oporou.

Když se stala vdovou,  

pomáhala svým synům s vládou.

Vychovávala ve víře vnoučata svá  - Boleslava a Václava.

To se však nelíbilo jejich matce,

naplánovala Ludmile smrt velmi hladce.

Dva vrazi se vydali do Tetína za Ludmilou,

aby ji uškrtili její vlastní šálou.

Svatá Ludmila je patronkou Čech, matek, babiček a křesťanských vychovatelů,

za svůj život pomohla postavit mnoho kostelů.