Sv. Ludmila – otázky

1. Svatá Ludmila je patronkou:

a) hasičů

b) skautů

c) Čech, matek, babiček a křesťanských vychovatelů

2. Jak se jmenoval kníže, za kterého se svatá Ludmila provdala:

a) Josef

b) Bořivoj

c) Metoděj

3. Kdo pokřtil svatého Bořivoje a svatou Ludmilu a seznámil je s křesťanskou vírou:

a) Sv. Jan

b) Sv. Metoděj

c) Ježíš

4. Komu svatá Ludmila pomáhala:

a) bohatým

b) dětem

c) chudým, slepým, vdovám, sirotkům,...

5. Koho svatá Ludmila vychovávala:

a) Boleslava a Václava

b) Karla IV.

c) otce Josefa a otce Pavla

6. Jak umřela svatá Ludmila:

a) byla uškrcena šálou

b) probodli ji mečem

c) hodili ji do studny