Listopad – Svatý Václav

Sv. VáclavSvatý Václav kníže byl,

Vratislavovi I. a Drahomíře se narodil.

Vychovala ho však babička Ludmila,

která mu svou křesťanskou víru a lásku předala.

Stal se z něj moudrý a laskavý panovník,

kterého měl v úctě i jeho protivník.

Chránil svou zem a vždy jednal v míru,

Pán Bůh mu dodával sílu.

Snažil se být příkladem pro svůj lid,

v jeho srdci vládl pokoj a klid.

Chtěl stále ve víře žít,

chrám sv. Víta nechal postavit.

Jeho bratr Boleslav toužil po moci,

proto si nemohl pomoci.

Pozval Václava do Boleslavi,

nechal ho před kostelem zavraždit,

proto Václav ležel ve své krvi,

když se snažil dveře chrámu otevřít.

Svatý Václav je patronem Čech, Moravy, sládků a míru,

díky němu hodně lidí poznalo křesťanskou víru.