24 HODIN PRO PÁNA

Římskokatolický děkanát Bílovec pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci Vás zve

ve 
Svatém roce milosrdenství 

Do kostela Nejsvětější Trojice veFulneku k prožití

24 HODIN PRO PÁNA 

Pátek 4. 3. 2016

15:00    korunka k Božímu milosrdenství

15:30     adorace Nejsvětější  svátosti 

17:00    modlitba růžence

17:30    křížová cesta

18:00    mše svatá 

19:00    adorace Nejsvětější  svátosti 

20:00    večer chval a celonoční adorace v kapli kláštera (vchod přes faru) 

 

Sobota 5. 3. 2016 

6:00    adorace - muži

7:00    adorace - živý růženec 

8:00    mše svatá 

9:00    adorace Nejsvětější  svátosti 

13:00    adorace - rodiny s dětmi 

15:00    korunka k Božímu milosrdenství 

Tags: