Leden 2016 – Sv. Vojtěch

4)  SVATÝ  VOJTĚCH

Jako pátý syn se narodil,

s jistotou víme, kdo jej porodil.

Byla to manželka knížete Slavníka paní Střezislava,

na hradě v Libici se proto konala velká oslava.

 

Bohužel na rodiče smutek přišel,

když Vojtěch vážně onemocněl.

Všichni se k panence Marii vroucně modlili,

a když se uzdravil, Bohu jej přislíbili.

 

Vyrostl z něj muž silně věřící a vzdělaný,

v šestnácti letech přijal biřmování.

Nové jméno Adalbert si přisvojil,

potom se zase k Čechům připojil.

 

Po smrti biskupa Dětmara se stal novým biskupem, rozhodl se žít přísným životem.

Snažil se pomoci lidem, aby už dále nehřešili

a podle Božího přikázání žili.

Nepřátelský lid ho však ze země třikrát vypudil,

Vojtěch se do Čech už nikdy nevrátil.

 

Evangelium k Prusům šel šířit,

tam na něj lidé začali mířit.

Nejprve ho veslem udeřili,

a potom jej oštěpy probodali.

Boleslav Chrabrý Vojtěchovo tělo zlatem vykoupil, s úctou jej v Hnězdně pohřbil.

 

Svatý Vojtěch je patronem Čech, Polska a Pruska,

nejdůležitější pro něj byla Boží láska.