OTÁZKY – SV. VOJTĚCH

 1. Jak se jmenovali rodiče sv. Vojtěcha:

  1. Kníže Josef a paní Mariana
  2. Kníže Slavník a paní Střezislava
  3. Kníže Pavel a paní Alžběta

 

 1. Kde se narodil sv. Vojtěch:

  1. Na hradě v Libici
  2. Na zámku ve Fulneku
  3. Na hradě v Lednici

 

 1. Ke komu se modlili rodiče sv. Vojtěcha, když vážně onemocněl:
  1. Ke sv. Jiří
  2. K panence Marii
  3. Ke sv. Terezii

 

 1. Po smrti biskupa Dětmara se sv. Vojtěch stal:

  1. Jáhnem
  2. Biskupem
  3. Knězem

 

 1. Lidé vypudili sv. Vojtěcha z Čech, proto odešel hlásat evangelium k Prusům, kteří jej:

  1. Vřele vítali a přijali evangelium
  2. Chtěli jej vypudit ze země
  3. Udeřili veslem a probodali šípy

 

 1. Svatý Vojtěch je patronem:

  1. Čech a kajícníků
  2. Čech, Polska a Pruska
  3. Čech, Francie a Ruska