Čemu o andělech věří křesťané

V dnešní době se nabízí mnoho andělů, ale jak se mezi nimi vyznat?

Karmelitánské knihkupectví U Sv. Vojtěcha pořádá přednášku Není anděl jako anděl. Přednese ji sestra Veronika Barátová, členka Komunity Blahoslavenství. Bude možné se dozvědět, jak rozlišovat anděly, o kterých mluví Bible, od ezoterických andělů, kteří nemají s křesťanstvím nic společného. Stejná přednáška se uskuteční hned dvakrát za sebou. Obě proběhnou v pondělí 7. března. První od 17:00opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie, druhá bude v Kravařích od 19:00 v sále farní stodoly.

Poslední dobou jako by náš svět, plný nejistoty, existenciální úzkosti, vnitřní prázdnoty a beznaděje, chtěl zkrásnět. Svět zaplavili andělé. Nepřeberné množství publikací se věnuje andělskému fenoménu a probouzí ve čtenáři touhu po zážitku. Jsou však mnohé andělské terapie, vykládání andělských karet, zjevování se andělů a různé formy komunikace s nimi v souladu s křesťanskou vírou?
Přednáška nabízí čtenáři pomoc při rozlišování ve světle Písma a katolického učení. Co nejjednodušším způsobem poskytuje dostatečný vhled do dané problematiky a v souvislosti s tím reaguje na aktuální bestsellery na knižním trhu. Posluchačům může posloužit jako orientační "rozcestník".

Sestra Veronika Katarína Barátová pochází ze Slovenska, původně vystudovala VUT v Brně. Od roku 1990 je členkou Komunity Blahoslavenství. Spoluzakládala dům v Dolanech u Olomouce a nyní je představenou komunitního domu na Slovensku, v Okoličném u Liptovského Mikuláše. Teologii studovala v Olomouci, postgraduál v oboru spirituální teologie v Římě. Věnuje se formaci členů komunity, často vede rekolekce a semináře u nás i na Slovensku. Je autorkou knih Velká malá Terezie a Není anděl jako anděl, podle které je pojmenovaná i přednáška. Knihy bude možné zakoupit i nechat podepsat.

(Pro plakátek klikněte na obrázek)

Tags: