Novéna k⁠ svatému Josefovi - den první

Krásné svědectví důvěry ke⁠ sv. Josefovi nám podává sv. Tereza od⁠ Ježíše:

Svatý Josef s Ježíškem (Guido Reni, 1635, zdroj wiki)Já si naopak zvolila za⁠ svého přímluvce a patrona sv. Josefa a svěřila jsem se⁠ mu s⁠ nadšením. Tento můj otec a ochránce mi pomohl v⁠ nesnázi, do⁠ které jsem se⁠ dostala, a v⁠ mnoha jiných daleko těžších, v⁠ nichž šlo o⁠ mou čest a o⁠ spásu duše.

Viděla jsem jasně, že⁠ jeho pomoc byla vždy větší, než jsem mohla doufat. Nevzpomínám si, že⁠ bych ho někdy prosila o⁠ nějakou milost, aniž bych ji hned nedostala. A⁠ je to úchvatné vzpomínat na⁠ velkou přízeň, kterou mě Pán zahrnul, a na⁠ nebezpečí pro i⁠ duši i⁠ tělo, z⁠ něhož mě vysvobodil na⁠ přímluvu tohoto požehnaného světce.

Sama jsem mnohokrát zakusila, jak veliká je přízeň sv. Josefa, a proto bych chtěla, aby se⁠ o⁠ tom všichni přesvědčili a byli jeho ctiteli. Nepoznala jsem člověka, který by ho opravdu ctil a prokazoval mu nějakou službu, aniž by nerostl ve⁠ ctnosti. On totiž pomáhá tomu, kdo se⁠ mu svěřuje. Už po⁠ několik let ho vždy prosím na⁠ jeho svátek o⁠ nějakou milost a vždy jsem vyslyšena. A⁠ jestliže má prosba není zcela správná, on ji zaměří k⁠ mému většímu dobru.

Toho, kdo mi nevěří, prosím jen pro lásku Boží, aby to zkusil, a pozná z⁠ vlastní zkušenosti, jak je prospěšné svěřit se⁠ tomuto slavnému patriarchovi a uctívat ho. Zvláště lidé oddaní modlitbě mají mít k⁠ němu důvěrný vztah, neboť nevím, jak je možno myslet na⁠ královnu andělů a jak mnoho vytrpěla s⁠ malým Ježíškem a nevzdávat díky svatému Josefovi, který jim byl takovou oporou.

Kdo nemá učitele, který by ho naučil, jak se⁠ má modlit, zvol si za⁠ vůdce tohoto slavného světce a nezmýlí se.

 

1. DEN – 10 března

 

Patron a vzor snoubenců

 

Úvaha

Bůh zjevil svatému Josefovi skrze anděla tajemství příchodu Syna Božího na⁠ svět. Svatý Josef, poslušný Božímu vnuknutí, přijal pod svou střechu Marii v⁠ požehnaném stavu. Tím poskytl přístřeší samotnému Ježíšovi – Vykupiteli světa, kterého Maria přinesla pod svým srdcem do⁠ jeho domu.

Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa všechny snoubence a ty, kteří mají v⁠ úmyslu založit si rodinu.

 

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, pro zásluhy sv. Josefa, snoubence Nejsvětější Bohorodičky a ochránce sv. Rodiny, požehnej snoubence, kteří touží založit rodinný krb. Naplň jejich srdce duchem lásky, oběti a zbožnosti. Když na⁠ sebe berou tuto úlohu, ať tak konají podle vzoru sv. Josefa a svěřují s⁠ důvěrou budoucnost vznikající rodiny do⁠ milujících rukou Božích. Svatý Josefe, ubytuj se⁠ v⁠ jejich domě spolu s⁠ Ježíšem a Marií. Amen.

 

Litanie ke⁠ svatému Josefovi

Pane smiluj se,

Kriste smiluj se,

Pane smiluj se,

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se⁠ nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se⁠ nad námi.

Bože Duchu Svatý, smiluj se⁠ nad námi.

Bože v⁠ Trojici jediný, smiluj se⁠ nad námi.

Svatá Maria, oroduj za⁠ nás.

Svatý Josefe oroduj za⁠ nás.

Slavný Davidův potomku, oroduj za⁠ nás.

Světlo patriarchů, oroduj za⁠ nás.

Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za⁠ nás.

Čestný strážce svaté Panny, oroduj za⁠ nás.

Pěstoune Božího Syna, oroduj za⁠ nás.

Ochotný ochránce Krista, oroduj za⁠ nás.

Hlavo svaté rodiny, oroduj za⁠ nás.

Josefe spravedlivý, oroduj za⁠ nás.

Josefe čistý, oroduj za⁠ nás.

Josefe moudrý, oroduj za⁠ nás.

Josefe statečný, oroduj za⁠ nás.

Josefe poslušný, oroduj za⁠ nás.

Josefe věrný, oroduj za⁠ nás.

Zrcadlo trpělivosti, oroduj za⁠ nás.

Milovníku chudoby, oroduj za⁠ nás.

Vzore dělníků, oroduj za⁠ nás.

Ozdobo domácího života, oroduj za⁠ nás.

Strážce panen, oroduj za⁠ nás.

Oporo rodin, oroduj za⁠ nás.

Útěcho ubohých, oroduj za⁠ nás.

Naděje nemocných, oroduj za⁠ nás.

Patrone umírajících, oroduj za⁠ nás.

Postrachu zlých duchů, oroduj za⁠ nás.

Ochránce svaté církve, oroduj za⁠ nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se⁠ nad námi. (3×)

Ustanovil ho pánem svého domu.

A⁠ vládcem všeho svého majetku.

 

Modleme se:

Bože, který jsi v⁠ nevýslovné Prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za⁠ snoubence své nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme, abychom měli za⁠ přímluvce na⁠ nebi toho, kterého uctíváme jako ochránce na⁠ zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na⁠ věky věků. Amen.

 

Otče náš ...

Zdrávas Maria ...

Svatý Josefe, patrone snoubenců, oroduj za⁠ nás!

 

Tags: