Novéna k⁠ svatému Josefovi - den druhý

2. DEN – 11 března

 

Ochránce lidí bez domova

 

Úvaha

Svatého Josefa velmi bolelo, když nenašel v⁠ Betlémě důstojné místo pro narození očekávaného Spasitele. Tuto bolest však snášel mlčky, pokorně odevzdaný do⁠ vůle Boží, plný živé důvěry v⁠ Boží Prozřetelnost.

Bez reptání snášel všechny potíže, které ho v⁠ životě potkaly.

Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa rodiny bez domova, hledající ubytování a strádající kvůli nedostatečnému bydlení.

 

MODLITBA

Svatý Josefe, ty znáš bolesti a utrpení, které provázejí starosti s⁠ hledáním střechy nad hlavou. Sám si to zakusil jak v⁠ Betlémě, tak na⁠ útěku v⁠ Egyptě. Vezmi pod svoji ochranu rodiny, které nemají obydlí, zvlášť matky s⁠ malými dětmi a všechny, kteří jsou nuceni žít za⁠ hranicemi své vlasti. Postarej se⁠ o⁠ matky v⁠ požehnaném stavu a všechny rodiny čekající na⁠ narození děťátka. Nauč je snášet v⁠ tichosti a klidu nejistotu zítřka a všechny životní těžkosti s⁠ důvěrou v⁠ Boží Prozřetelnost.

 

 

Litanie ke⁠ svatému Josefovi

Pane smiluj se,

Kriste smiluj se,

Pane smiluj se,

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se⁠ nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se⁠ nad námi.

Bože Duchu Svatý, smiluj se⁠ nad námi.

Bože v⁠ Trojici jediný, smiluj se⁠ nad námi.

Svatá Maria, oroduj za⁠ nás.

Svatý Josefe oroduj za⁠ nás.

Slavný Davidův potomku, oroduj za⁠ nás.

Světlo patriarchů, oroduj za⁠ nás.

Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za⁠ nás.

Čestný strážce svaté Panny, oroduj za⁠ nás.

Pěstoune Božího Syna, oroduj za⁠ nás.

Ochotný ochránce Krista, oroduj za⁠ nás.

Hlavo svaté rodiny, oroduj za⁠ nás.

Josefe spravedlivý, oroduj za⁠ nás.

Josefe čistý, oroduj za⁠ nás.

Josefe moudrý, oroduj za⁠ nás.

Josefe statečný, oroduj za⁠ nás.

Josefe poslušný, oroduj za⁠ nás.

Josefe věrný, oroduj za⁠ nás.

Zrcadlo trpělivosti, oroduj za⁠ nás.

Milovníku chudoby, oroduj za⁠ nás.

Vzore dělníků, oroduj za⁠ nás.

Ozdobo domácího života, oroduj za⁠ nás.

Strážce panen, oroduj za⁠ nás.

Oporo rodin, oroduj za⁠ nás.

Útěcho ubohých, oroduj za⁠ nás.

Naděje nemocných, oroduj za⁠ nás.

Patrone umírajících, oroduj za⁠ nás.

Postrachu zlých duchů, oroduj za⁠ nás.

Ochránce svaté církve, oroduj za⁠ nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se⁠ nad námi. (3×)

Ustanovil ho pánem svého domu.

A⁠ vládcem všeho svého majetku.

 

Modleme se:

Bože, který jsi v⁠ nevýslovné Prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za⁠ snoubence své nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme, abychom měli za⁠ přímluvce na⁠ nebi toho, kterého uctíváme jako ochránce na⁠ zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na⁠ věky věků. Amen.

 

Otče náš...

Zdrávas Maria...

Svatý Josefe, ochránce lidí bez domova, oroduj za⁠ nás!

Tags: