Novéna k⁠ svatému Josefovi - den pátý

5. DEN – 14 března

 

Vzor pracujících

 

Úvaha

Autor: Guido Reni – http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/reni/2/joseph_i.html, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1813919Práce je povinností každého člověka, a ani svatý Josef, přesto, že⁠ byl Bohem vybrán za⁠ pěstouna Syna Božího, nebyl od⁠ ní osvobozen. Jako tesař těžce pracoval, aby uživil svatou Rodinu. Zakusil nejistotu zítřka i⁠ tíhu podstoupených námah. Pán Ježíš bezpochyby pomáhal svému pěstounovi jako dorůstající mladík i⁠ jako dospělý muž.

Modleme se⁠ za⁠ lidi, kteří těžce pracují, aby uživili sebe a své rodiny. Prosme Boha zejména za⁠ nezaměstnané, aby si dokázali najít dobré zaměstnání a tak uživit i⁠ své nejbližší.

 

MODLITBA

Svatý Josefe, ty znáš cenu dřiny i⁠ pot těžké práce, kterou si vykonával, abys svaté Rodině zajistil důstojné životní podmínky. Prosíme tě, zahrň péčí svého otcovského srdce všechny těžce pracující. Vezmi je pod svou ochranu. Ať všichni dostanou spravedlivou mzdu za⁠ svou práci, aby jejich rodiny netrpěly hladem a nežily v⁠ nedostatku. Nezapomínej, živiteli svaté Rodiny, na⁠ ty, kteří nemají práci a marně ji hledají.

 

 

Litanie ke⁠ svatému Josefovi

Pane smiluj se,

Kriste smiluj se,

Pane smiluj se,

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se⁠ nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se⁠ nad námi.

Bože Duchu Svatý, smiluj se⁠ nad námi.

Bože v⁠ Trojici jediný, smiluj se⁠ nad námi.

Svatá Maria, oroduj za⁠ nás.

Svatý Josefe oroduj za⁠ nás.

Slavný Davidův potomku, oroduj za⁠ nás.

Světlo patriarchů, oroduj za⁠ nás.

Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za⁠ nás.

Čestný strážce svaté Panny, oroduj za⁠ nás.

Pěstoune Božího Syna, oroduj za⁠ nás.

Ochotný ochránce Krista, oroduj za⁠ nás.

Hlavo svaté rodiny, oroduj za⁠ nás.

Josefe spravedlivý, oroduj za⁠ nás.

Josefe čistý, oroduj za⁠ nás.

Josefe moudrý, oroduj za⁠ nás.

Josefe statečný, oroduj za⁠ nás.

Josefe poslušný, oroduj za⁠ nás.

Josefe věrný, oroduj za⁠ nás.

Zrcadlo trpělivosti, oroduj za⁠ nás.

Milovníku chudoby, oroduj za⁠ nás.

Vzore dělníků, oroduj za⁠ nás.

Ozdobo domácího života, oroduj za⁠ nás.

Strážce panen, oroduj za⁠ nás.

Oporo rodin, oroduj za⁠ nás.

Útěcho ubohých, oroduj za⁠ nás.

Naděje nemocných, oroduj za⁠ nás.

Patrone umírajících, oroduj za⁠ nás.

Postrachu zlých duchů, oroduj za⁠ nás.

Ochránce svaté církve, oroduj za⁠ nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se⁠ nad námi. (3×)

Ustanovil ho pánem svého domu.

A⁠ vládcem všeho svého majetku.

 

Modleme se:

Bože, který jsi v⁠ nevýslovné Prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za⁠ snoubence své nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme, abychom měli za⁠ přímluvce na⁠ nebi toho, kterého uctíváme jako ochránce na⁠ zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na⁠ věky věků. Amen.

 

Otče náš.

Zdrávas Maria.

Svatý Josefe, vzore pracujících, oroduj za⁠ nás!

Tags: