Novéna k⁠ svatému Josefovi - den šestý

6. DEN – 15 března

 

Příklad modlitby

 

Úvaha

Svatý Josef, Ježíšův pěstoun, žil, pracoval a modlil se⁠ v⁠ jeho přítomnosti. Vědomí, že⁠ vše dělá pro Boha, když se⁠ stará o⁠ jeho syna, mu dávalo sílu a vytrvalost. Tím více, že⁠ téměř na⁠ každém kroku odměňovala Ježíšova přítomnost vynaložené úsilí a oběti, které ve⁠ svém životě přinášel. Žil s⁠ ním den za⁠ dnem, obstarával obživu a oděv tomu, na⁠ jehož čekali proroci a toužili ho spatřit a aspoň se⁠ ho dotknout.

Modleme se, abychom tak, jako svatý Josef všechno konali v⁠ Ježíšově přítomnosti, prožívali jeho blízkost v⁠ hlubokém ponoření do⁠ modlitby a byli si vědomi Boží přítomnosti.

 

MODLITBA

Svatý Josefe, ty jsi žil, pracoval a modlil se⁠ v⁠ Ježíšově přítomnosti. Díval ses na⁠ něj s⁠ vírou a z⁠ blízkosti jsi čerpal sílu k⁠ horlivému plnění každodenních povinností. Nauč nás neustále pamatovat na⁠ Boží přítomnost v⁠ našem životě, abychom žili a plnili své povinnosti s⁠ myšlenkou na⁠ to, že⁠ Ježíš je přítomný v⁠ našich domovech a v⁠ našich srdcích.

Prosíme tě za⁠ všechny, jejichž každodenní práce je doprovázena zbožnou modlitbou, i⁠ za⁠ nás a za⁠ naše nejbližší, abychom uměli spojovat každou svou činnost s⁠ vroucí modlitbou a s⁠ vědomím toho, že⁠ Bůh vidí všechno a neustále jsme pod jeho ochranou. Amen.

 

 

Litanie ke⁠ svatému Josefovi

Pane smiluj se,

Kriste smiluj se,

Pane smiluj se,

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se⁠ nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se⁠ nad námi.

Bože Duchu Svatý, smiluj se⁠ nad námi.

Bože v⁠ Trojici jediný, smiluj se⁠ nad námi.

Svatá Maria, oroduj za⁠ nás.

Svatý Josefe oroduj za⁠ nás.

Slavný Davidův potomku, oroduj za⁠ nás.

Světlo patriarchů, oroduj za⁠ nás.

Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za⁠ nás.

Čestný strážce svaté Panny, oroduj za⁠ nás.

Pěstoune Božího Syna, oroduj za⁠ nás.

Ochotný ochránce Krista, oroduj za⁠ nás.

Hlavo svaté rodiny, oroduj za⁠ nás.

Josefe spravedlivý, oroduj za⁠ nás.

Josefe čistý, oroduj za⁠ nás.

Josefe moudrý, oroduj za⁠ nás.

Josefe statečný, oroduj za⁠ nás.

Josefe poslušný, oroduj za⁠ nás.

Josefe věrný, oroduj za⁠ nás.

Zrcadlo trpělivosti, oroduj za⁠ nás.

Milovníku chudoby, oroduj za⁠ nás.

Vzore dělníků, oroduj za⁠ nás.

Ozdobo domácího života, oroduj za⁠ nás.

Strážce panen, oroduj za⁠ nás.

Oporo rodin, oroduj za⁠ nás.

Útěcho ubohých, oroduj za⁠ nás.

Naděje nemocných, oroduj za⁠ nás.

Patrone umírajících, oroduj za⁠ nás.

Postrachu zlých duchů, oroduj za⁠ nás.

Ochránce svaté církve, oroduj za⁠ nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se⁠ nad námi. (3×)

Ustanovil ho pánem svého domu.

A⁠ vládcem všeho svého majetku.

 

Modleme se:

Bože, který jsi v⁠ nevýslovné Prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za⁠ snoubence své nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme, abychom měli za⁠ přímluvce na⁠ nebi toho, kterého uctíváme jako ochránce na⁠ zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na⁠ věky věků. Amen.

 

Otče náš...

Zdrávas Maria...

Svatý Josefe, příklade modlitby, oroduj za⁠ nás!

Tags: