Svátek Božího milosrdenství

zveme vás do FULNEKU

v neděli 3. dubna 2016

PROGRAM POUTI:

8.40 Modlitba růžence

9.15 Přednáška: Milosrdné sestry sv. Kříže z Kroměříže

10.00 Mše svatá - celebruje Mons. Mgr. Martin David – generální vikář ostravsko-opavské diecéze

14.00 Slovo o Božím milosrdenství a společná adorace Nejsvětější Svátosti - Milosrdné sestry sv. Kříže z Kroměříže

15.00 Korunka k Božímu milosrdenství a závěrečné požehnání

Příležitost ke svátosti smíření: 8.30 - 10.00, 13.00 –16.00

Chrám bude otevřený od 8.30 do 16.00 hod.

Od 11.30 do 15.30 bude vystavena Nejsvětější Svátost. Možnost soukromého uctívání ostatků sv. Sestry Faustyny Na kartičky uložené vzadu v kostele můžete psát své úmysly, budou čteny během modlitby Korunky k Božímu milosrdenství.