DUBEN – SV. HEDVIKA

Svatá Hedvika se v Bavorsku narodila, celkem sedm sourozenců měla.

U sester Benediktinek byla vychovávána od pěti let, naučila se zde mnohým dovednostem, mezi které patří starost o nemocné, latinský jazyk a i také zpěv.

Za slezského vévodu Jindřicha I. se provdala, sedm dětí mu porodila, i když čtyři v dětském věku ztratila.

Snažila se po celý čas svého života sloužit Bohu, proto vedla lid ke zbožnosti a ctnostnému životu.

Ovlivňovala je příkladem pokory a kajícnosti, i k potřebám druhých zaměřovala hodně pozornosti.

Svého manžela učila skutkům milosrdné lásky a pokory, zakládaly spolu chrámy a kláštery.

I přes ztrátu svých milovaných vždy naději měla a v Boží vůli věřila.

Předpověděla smrt svého manžela a později i syna, která se opravdu vyplnila.

Sama také věděla, kdy se odebere na věčnost, beze strachu cítila blížící se Boží přítomnost.

Svatá Hedvika je patronkou Slezska, snoubenců a vyhnanců z vlasti, díky Božu přežila mnohé strasti.