Otázky – sv. Hedvika

 1. Kde se narodila sv. Hedvika:

  1. v Bavorsku

  2. v Čechách

  3. na Moravě

 

 1. Kde byla vychovávána od pěti let:

  1. u bratří Františkánů

  2. u sester Dominikánek

  3. u sester Benediktinek

 

 1. Za koho se sv. Hedvika provdala:

  1. za slezského vévodu Jindřicha I.

  2. za bavorského vévodu Josefa II.

  3. za fulneckého vévodu Pavla I.

 1. K čemu vedla lid:

  1. ke zbožnosti a ctnostnému životu

  2. ke správnému stravování

  3. k čistotnosti a pracovitosti

 

 1. Společně se svým manželem zakládali:

  1. školy

  2. domovy pro osiřelé děti

  3. chrámy a kláštery

 

 1. Sv. Hedvika je patronkou:

  1. Bavorska a sirotků

  2. Slezska a skautů

  3. Slezska, snoubenců a vyhnanců z vlasti