KVĚTEN - SV. ANEŽKA ČESKÁ

ČEŠTÍ SVATÍ – KVĚTEN - SV. ANEŽKA ČESKÁ

 

Roku 1211 králi Přemyslu Otakaru I. a Konstancii Uherské, narodilo se děvčátko vskutku překrásné.

Její otec s ní měl plány veliké, zásnuby konaly se několikráte.

Nakonec vždy ze zásnub sešlo, jelikož srdce Anežku jiným směrem táhlo.

Příkladem jí byl sv. František i sv. Klára, se kterou si dopisovala ráda.

Založila špitál sv. Františka, chudobinec a útulek pro pocestné, také špitální bratrstvo a klášter Na Františku pro potřebné.

V klášteře vstoupila do řádu roku 1234, a složením věčných slibů stala se abatyší.

Pomáhala trpícím, sužovaným nemocí a hladem, za strážného anděla českého národa je pokládána právem.

Povzbuzení a naději rozdávala, velkou pokorou a láskou vynikala.

V 70-ti letech v postní době zemřela, přesně tak, jak vždy předpovídala.

Je patronkou Čech, nemocných, chudých a trpících a od roku 1991 také pracovníků plynárenských.

Roku 1874 byla papežem Piem IX. (9.) blahoslavena a 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II. svatořečena.