Otázky – sv. Anežka

 1. Jak se jmenovali rodiče sv. Anežky:

  1. Josef a Marie
  2. Přemysl Otakar I. a Konstancie Uherská
  3. Pavel I. a Alžběta Přemyslovna
 2. Kdo byl pro sv. Anežku příkladem:

  1. Ježíš
  2. František z Assisi a Klára
  3. Sv. Ludmila
 3. Co zakládala sv. Anežka:

  1. Školy a sirotčince
  2. Letiště
  3. Špitál sv. Františka, chudobinec, útulek pro pocestné, špitální bratrstvo a klášter
 4. Komu pomáhala sv. Anežka:

  1. Pomáhala trpícím, sužovaným nemocí a hladem
  2. Sirotkům
  3. Šlechtě
 5. Je patronkou:

  1. Čech, šlechty a doktorů
  2. Čech, hasičů a skautů
  3. Čech, nemocných, chudých, trpících a plynárenských pracovníků
 6. Kdy a kým byla sv. Anežka svatořečena:

  1. 12. Listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II.
  2. 9. Listopadu 1874 papežem Piem IX.
  3. 21. Prosince 2016 papežem Františkem