ČERVEN – SV. ZDISLAVA

Někdy kolem roku dvacet, třináctého století,
do rodiny vzdělané, zámožné a zbožné,
jako první dcera Přibyslava a Sibyly,
přišla na svět svatá žena, jež nebála se obětí.

Sourozenci – čtyři sestry, a taky jeden bratr,
Eufemie, Eliška, Libuše a Petr.

Se Zdislavou učili se vzdělání a víře,
věrně k Bohu denně rostli stále blíž a blíže.

Když jí bylo víc než patnáct let,
chystala se svatba,
Havla z rodu Markvarticů, za muže si vzala.

Měli spolu čtyři děti, doma bylo rušno,
Zdislava však ve svém nitru, měla stále klidno.

Láska k potřebným jí byla víc než vším,
Ježíše vždy potkávala v chudých a nemocných.

 

Kronika říká, že vracela zrak – křísila mrtvé,
a uzdravovala chromé i jinak nemocné.

V době nepokojů starala se o obyvatele,
i z vypálených vesnic hladové a uprchlé.

Vše co jen bylo možné, sama si odříkala,
přitom kolem sebe klid a důvěru šířila.

Krátce před třiatřicátým rokem žití pozemského,
ji Pán povolal do království nebeského.

Pohřbena byla v kostele dominikánů v Jablonném,
a kanonizována roku 1995 papežem Janem Pavlem (II.)

Sv. Zdislava, patronka rodin nám ukazuje,
jak je život v manželství požehnaný a plný pokoje.

Erb lvice právoplatně k ní náleží a svým životem ukazuje,
na čem opravdu záleží.