Otázky – sv. Zdislava

 1. Jak se jmenovali rodiče sv. Zdislavy:

  1. Přibyslav a Sibyla

  2. Přemysl a Eliška

  3. Josef a Pavla

 2. Kolik let měla sv. Zdislava, když se vdávala, a kolik měla celkem dětí:

  1. patnáct, čtyři

  2. dvacet, tři

  3. třináct, dvě

 3. O sv. Zdislavě se vypráví, že:

  1. zakládala dívčí školy

  2. starala se o svou zahradu

  3. nechala postavit chrám sv. Vavřince, dominikánský klášter a nemocnici, uzdravovala nemocné, v době nepokojů se starala o obyvatele, šířila kolem sebe pokoj, důvěru a víru v Boha, byla vzorem pro ostatní kolem sebe

 4. Kdy zemřela a kde byla pohřbena:

  1. v padesáti letech, v Trutnově

  2. ve čtyřiceti letech, v Praze

  3. ve třiceti dvou letech, v dominikánském kostele v Jablonném

 5. Sv. Zdislava je patronkou:

  1. Čech a nemocných

  2. Čech, rodin a kongregace sester Dominikánek

  3. Čech a zahradníků

 6. Kdy a kým byla kanonizována:

  1. v roce 1995, papežem Janem Pavlem II.

  2. v roce 1907, papežem Piem X.

  3. v roce 2016, papežem Františkem