Světové dny mládeže

Ve zcela zaplněné aule Pavla VI. se po červencové přestávce opětovně konala generální audience, kterou zahájila první část Horského kázání podle Matoušova evangelia (Mt 5, 3-7). Jeho závěrečný verš: “Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství”, byl mottem právě zakončeného setkání mladých v polském Krakově, ke kterému se papež František vrátil v dnešní katechezi.

“Byl to svátek barev, různých tváří, jazyků a příběhů. Nevím, jak to dokáží – mluví sice rozdílnými jazyky, ale jsou schopni si porozumět. Proč? Chtějí totiž jít spolu, stavět mosty, přejí si bratrství! Přivezli si s sebou svá trápení a otázky, avšak především radost ze setkání, a proto ještě jednou mohli poskládat mozaiku bratrství. Je možné mluvit o mozaice bratrství. Příznačným výjevem Světových dní mládeže je mnohobarevná řada vlajek, kterými mladí lidé mávají. Na Světových dnech mládeže totiž prapory jednotlivých států nabývají větší krásy, jakoby se “očišťují” – a také prapory znepřátelených zemí vlají vedle sebe. A to je krásné!”

Plné znění katecheze je ZDE.

Jana Gruberová

http://www.radiovaticana.cz

Tags: