Prosba o trpělivost

Bože, daruj mi sílu přijmout věci, které nemohu změnit, 
odvahu změnit věci, které změnit mohu
a moudrost rozeznat jedny od druhých.

Žít den po dni, radovat se z každého okamžiku,
přijímat těžkosti jako cestu k pokoji.
Brát tak jako On, tento hříšný svět, jaký je,
ne takový, jaký bych jej chtěl mít.

V důvěře, že všechno napraví, podrobím-li se Jeho vůli.
Dej, abych byl přiměřeně šťastný nyní v tomto životě,
a jednou naprosto šťastný navždy s Ním v životě,
který má přijít.

Amen.