Blahořečení ctihodné služebnice Boží Elisabetty Sanny

Slavnostní blahořečení se konalo 17. září 2016 v bazilice Nejsvětější Trojice v Saccargia (Sardinie). Toto první blahořečení laické členky Unie katolického apoštolátu je pro celou palotinskou rodinu velkou radostí. Děkujeme za ni Bohu a pokorně prosíme, ať se dovedeme plně otevřít na milosti, kterou On sám nám u této příležitosti uděluje.

 

Krátká biografie

Elisabetta Sanna se narodila 23. dubna 1788 r. v městečku Codrongianos (provincie Sassari, Sardinie). Jako třiměsíční dítě onemocněla neštovicemi, následkem nemoci bylo znehybnění ramenou. Vdala se a vychovala pět dětí. V roce 1825 ovdověla a složila slib doživotní čistoty, stala se duchovní matkou pro děvčata a ženy v jejím okolí. V roce 1831 se vydala na pouť do Svaté země, kterou musela ukončit v Římě, odkud se kvůli vážným zdravotním potížím už nebyla schopna vrátit zpět domů na Sardinii. Úplně se zasvětila modlitbě a službě chudým a nemocným. Stala se jednou z prvních členů Unie katolického apoštolátu sv. Vincence Pallottiho, který byl jejím duchovním vůdcem.

Její skromný byt v podkroví byl jako svatyně, odkud pramenila živá víra a apoštolská horlivost. Zemřela v Římě 17. února 1857 a byla pohřbená v kostele Sv. Spasitele ( Santissimo Salvatore in Onda), vedle hrobu svého duchovního vůdce, sv. Vincence Pallottiho. Pověst o svátosti jejího života byla tak rozšířená, že přesně čtyři měsíce od jejího umrtí byl započat proces blahořečení, který se bohužel protáhl na dobu více než půldruhého staletí. Dne 27. ledna 2014 byla Elisabetta prohlášena za ctihodnou služebnici Boží. Zázrak, který vedl k rozhodnutí o její beatifikaci, se stal v Brazilii 18. května 2008 o slavnosti Přesvaté Trojice. Tehdy Suzanna Correia da Conceição, 31- letá mladá brazilská žena, která spolupracovala s Pallotiny v diecézi Niteroi (Rio de Janeiro), byla zázračně uzdravená v kapli Nejsvětější Svátosti, kde čekala na setkání skupiny mládeže.

Tato žena od svých 25 let trpěla atrofii svalů a nedovedla hnout rukou, zápěstím ani ramenem – a tato paralyzováná ruka v jednom okamžiku získala moc opět se hýbat.

Oficiální církevní dokumenty hovoří o Elisabettě takto: služebnice Boží Elisabetta Sanna, laická vdova, terciářka františkánská a členka Unie katolického apoštolátu, založeného sv. Vincencem Pallottim.

 

Úvodní modlitba:

 

Trojjediný Bože, Otče, Synu a Duchu Svatý, děkuji Ti, že jsi zázračné obohatil naši sestru Elisabettu ctnostmi moudrosti, rady a statečnosti. Na její přímluvu uděl mi tuto milost ............................, o kterou Tě pokorně a s důvěrou prosím, pokud je to v souladu s Tvou nejsvětější vůli. Amen.

 

Otče náš ...., Zdrávas Maria …, Sláva Otci ... .

Svatý Vincenci Pallotti, oroduj za nás!

služebnice Boží, Elisabetto Sanna, pros za nás!