Ohlášky farních akcí a významných událostí

Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

♣ V sobotu se uskutečnil 5. farní ples.  Poděkování patří organizátorům, těm, kteří se přišli pobavit a zatančit a všem, kteří podpořili plesovou tombolu.

♣ Ve středu zveme na mši svatou a na setkání rodiče dětí, které se připravují k 1. svatému přijímání.

♣ Ministranty zveme v pátek na mši svatou a na setkání.

♣ V sobotu při mši svaté v Jerlochovicích si připomeneme svátek Obrácení svatého Pavla.

Změna ve sloužení mší svatých ve Fulneku

♣ Od 26. května budou nedělní mše svaté slouženy v 9 hodin v kostele svatého Josefa – bývalý kapucínský klášter. Parkování je zajištěno na klášterním dvoře a v okolí základní školy J. A. Komenského. Na nedělní mše svaté zveme také do ostatních kostelů naší farnosti (Stachovice 7:30, Děrné 8:00, Lukavec a Vrchy 10:30).

♣ Bohoslužby během týdne budou konány v prostoru městského klubu důchodců, ulice Fučíkova, v úterý, středu a pátek v 18 hodin, ve čtvrtek v 8 hodin ráno.

♣ Bohoslužby v sobotu budou slouženy v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích v 8 hodin ráno.