Ohlášky farních akcí a významných událostí

Pěší pouť Fulnek - Slavkovice

Na pěší pouť Fulnek – Slavkovice zveme letos ve dnech 20. – 27. července. Téma letošní poutě „Jako Otec poslal mne, tak já posílám vás“ Jan 20,21.

Ohlášky 15 neděle v mezidobí

♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 20 150 Kč.
♣ Ve středu bude v klubu důchodců sloužena mimořádně mše svatá v 8 hodin.
♣ Prázdninový pořad bohoslužeb: sobota 20.7. – Stachovice 17:00, Vrchy 18:00, neděle 21.7. - Děrné 7:30, Fulnek 9:00, Lukavec 10:30.
♣ V sobotu 20. července zveme v 7 hodin na mši svatou, kterou budeme slavit společně s poutníky pěší pouti Fulnek – Slavkovice na farním dvoře.
♣ V sobotu 20. července v kostele svatého Josefa ve Fulneku uzavřou svátostné manželství Marie Gebauerová z Lukavce a Martin Kolečkář z Olomouce. Bůh žehnej jejich lásce.
♣ Zveme na cyklopouť ke cti P. Richarda Henkese, SAC, mučedníka, který bude letos blahořečen. Trasa pouti – Slavkovice, Zabkovice Slezké (PL), Strahovice na Hlučínsku. Cyklopouť se koná v terminu od 26. do 31. 8. Každý den se pojede cca 80 km. Informace a přihlášky do 19. 7. u o. Tomáše Kazaňského, kazanskisac@gmail.com, 739 002 737.   
♣ Od 15.7.2019 bude město Fulnek realizovat opravu ulice Kapucínské od napojení z ulice U Sýpky po Základní školu Jana Ámose Komenského. Ke kostelu svatého Josefa bude složitější přístup. Sledujte průběh oprav. Prosíme o  trpělivost.

 

Pořad bohoslužeb ve Fulneku

Pořad bohoslužeb ve Fulneku:

úterý 18:00, středa 18:00, čtvrtek 8:00, pátek 18:00 (klub důchodců),

sobota 8:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Jerlochovice,

neděle 9:00 kostel svatého Josefa.

Změna ve sloužení mší svatých ve Fulneku

♣ Od 26. května budou nedělní mše svaté slouženy v 9 hodin v kostele svatého Josefa – bývalý kapucínský klášter. Parkování je zajištěno na klášterním dvoře a v okolí základní školy J. A. Komenského. Na nedělní mše svaté zveme také do ostatních kostelů naší farnosti (Stachovice 7:30, Děrné 8:00, Lukavec a Vrchy 10:30).

♣ Bohoslužby během týdne budou konány v prostoru městského klubu důchodců, ulice Fučíkova, v úterý, středu a pátek v 18 hodin, ve čtvrtek v 8 hodin ráno.

♣ Bohoslužby v sobotu budou slouženy v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích v 8 hodin ráno.