Ohlášky farních akcí a významných událostí

Ohlášky z 28. neděle v mezidobí

♣   Ve sbírce na opravy farního kostela se vybralo 26 620 Kč.
♣ Ve středu 16. října slavíme slavnost svaté Hedviky, hlavní patronky Slezska a naší ostravsko-opavské diecéze. Zveme na mši svatou do Fulneku a Děrného.
♣ V pátek si při mši svaté připomeneme svatého Lukáše, evangelistu a patrona všech zdravotníků.
♣ U příležitosti Misijní neděle vyzývají papežská misijní díla k aktivitě „Misijní most modlitby“ a tím podpořili misijní činnost církve. V naší farnosti se spojíme v průběhu 18 – 19 hodiny společně při mši svaté a v rodinách modlitbou za misie.
♣ V pátek v 18 hodin zveme děti od 4. třídy a mládež na faru na setkání. Nácvik písní začne v 17 hodin.
♣ V sobotu 19. října zveme v 17 hodin na mši svatou s nedělní platností do Jílovce a stejně tak v 17 hodin do Jestřábí.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec zvou na drakiádu, která se bude konat v sobotu 19. října v Lukavci. Sraz bude v 15 hodin u kostela. Více informací u animátorů.
♣ Příští neděli vyvrcholí Mimořádný misijní měsíc říjen Misijní nedělí. Podrobný průběh Misijní neděle v naší farnosti najdete ve Dni Páně.   

 

Pořad bohoslužeb ve Fulneku

Pořad bohoslužeb ve Fulneku:

úterý 18:00, středa 18:00, čtvrtek 8:00, pátek 18:00 (klub důchodců),

sobota 8:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Jerlochovice,

neděle 9:00 kostel svatého Josefa.

Změna ve sloužení mší svatých ve Fulneku

♣ Od 26. května budou nedělní mše svaté slouženy v 9 hodin v kostele svatého Josefa – bývalý kapucínský klášter. Parkování je zajištěno na klášterním dvoře a v okolí základní školy J. A. Komenského. Na nedělní mše svaté zveme také do ostatních kostelů naší farnosti (Stachovice 7:30, Děrné 8:00, Lukavec a Vrchy 10:30).

♣ Bohoslužby během týdne budou konány v prostoru městského klubu důchodců, ulice Fučíkova, v úterý, středu a pátek v 18 hodin, ve čtvrtek v 8 hodin ráno.

♣ Bohoslužby v sobotu budou slouženy v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích v 8 hodin ráno.