Ohlášky farních akcí a významných událostí

Svátek Obrácení sv. Pavla

V pátek při mši svaté v 18 hodin ve Fulneku budeme slavit svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. Zveme na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme mládež na spolčo.

Setkání - senioři

Ve středu v 8:30 zveme na faru na setkání seniory.

Světové dny mládeže

Ve dnech 22. - 27. ledna koná v Panamě Světový den mládeže – setkání mladých se Svatým otcem Prosíme o modlitbu za toto setkání

Připomínka sv. Vincence Pallotiho

V úterý si připomínáme sv. Vincence Pallotiho, zakladatele Společnosti katolického apoštolátu – Pallotinů. Zveme na mši svatou v 17 hodin do kostela ve Stachovicích a v 18 hodin do Fulneku.

Poděkování

♣ V sobotu se uskutečnil 4. farní ples. Poděkování patří organizátorům, těm, kteří se přišli pobavit a zatančit a všem, kteří podpořili plesovou tombolu.

♣ Ve Tříkrálové sbírce se vybralo ve Fulneku, v místních částech Fulneku a v obci Vrchy 183 302 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Pastorační návštěvy

Během vánoční doby nabízíme farníkům pastorační návštěvu spojenou s žehnáním domu a bytu. Jedná se společnou modlitbu kněze s rodinou. V případě zájmu se můžete nahlásit o. Jozefovi – 731 322 087 nebo o. Slavovi – 734 598 064.