Ohlášky farních akcí a významných událostí

Děkanátní setkání

Animátoři děkanátu Bílovec zvou děti od 3. do 9. třídy na letní děkanátní setkání. Letošní setkání na téma "Popouto"  se uskuteční v Bravinném 1. a 2. června. Přihlašování a bližší informace:

/animabilovec.webnode.cz/letni-dekanatko/.

Diecézní setkání seniorů

Diecézní setkání seniorů se uskuteční v úterý 28. května v Ostravě. Setkání bude zahájeno v 9 hodin mší svatou v kostele svatého Václava.

Změna ve sloužení mší svatých ve Fulneku

♣ Od 26. května budou nedělní mše svaté slouženy v 9 hodin v kostele svatého Josefa – bývalý kapucínský klášter. Parkování je zajištěno na klášterním dvoře a v okolí základní školy J. A. Komenského. Na nedělní mše svaté zveme také do ostatních kostelů naší farnosti (Stachovice 7:30, Děrné 8:00, Lukavec a Vrchy 10:30).

♣ Bohoslužby během týdne budou konány v prostoru městského klubu důchodců, ulice Fučíkova, v úterý, středu a pátek v 18 hodin, ve čtvrtek v 8 hodin ráno.

♣ Bohoslužby v sobotu budou slouženy v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích v 8 hodin ráno.

Mše svatá s nedělní platností

V sobotu 25. května v 17 hodin zveme na mši svatou s nedělní platností do Jílovce.

Mše sv. v pátek (Fulnek)

V pátek 24. května se konají Eurovolby. Z tohoto důvodu bude mimořádně mše svatá v pátek sloužena v 18 hodin v kapli na faře.

Adorační služba

Děkujeme všem, kteří se zapojili během minulých let do adorační služby. Rádi bychom pokračovali v adorační službě i v době, kdy bude farní kostel uzavřen. Prosíme ty, kteří mají zájem o adorační službu, aby kontaktovali o. Jozefa. Bližší informace po domluvě.

Májové pobožnosti

Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží, Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě litanii k Panně Marií v rodinách a v naších kostelích. Májové pobožnosti budou vždy po mši svaté.