Ohlášky farních akcí a významných událostí

Pouť ke sv. Kateřině - Stachovice

Na poutní mši svatou ke svaté Kateřině do Stachovic jste zváni v neděli  24. listopadu.

Ohlášky z 32. neděle v mezidobí

♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 24 190 Kč.
♣ Ve středu si při mši svaté ve Fulneku a Děrném si připomeneme svatou  Anežku Českou.
♣ V pátek zveme v 18 hodin do klubu důchodců na mši svatou naše ministranty. Po mši svaté v 18:45 budou mít na faře setkání.
♣ V sobotu 16. listopadu zveme v 15:30 na hřbitov v Jestřábí na pobožnost za věrné zemřelé a v 16:00 do kaple svatého Jana Nepomuckého na mši svatou s nedělní platností.
♣ Příští neděli je sbírka na podporu biblického apoštolátu.
♣ Na poutní mši svatou ke svaté Kateřině do Stachovic jste zváni v neděli  24. listopadu.
♣ V poslední den letošního církevního roku, tj. v sobotu 30. listopadu proběhne v sále MKC Fulnek tradiční farní církevní silvestr. Těšit se můžeme na zábavu pro malé i velké, taneční vystoupení a bohaté občerstvení.
♣ ZŠ T.G.Masaryka ve Fulneku zve na oslavu 30 let svobody a demokracie. Koncert a výstava se koná v kostele sv. Josefa v neděli 17. listopadu v 16 hodin.

   

Pořad bohoslužeb ve Fulneku

Pořad bohoslužeb ve Fulneku:

úterý 18:00, středa 18:00, čtvrtek 8:00, pátek 18:00 (klub důchodců),

sobota 8:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Jerlochovice,

neděle 9:00 kostel svatého Josefa.

Změna ve sloužení mší svatých ve Fulneku

♣ Od 26. května budou nedělní mše svaté slouženy v 9 hodin v kostele svatého Josefa – bývalý kapucínský klášter. Parkování je zajištěno na klášterním dvoře a v okolí základní školy J. A. Komenského. Na nedělní mše svaté zveme také do ostatních kostelů naší farnosti (Stachovice 7:30, Děrné 8:00, Lukavec a Vrchy 10:30).

♣ Bohoslužby během týdne budou konány v prostoru městského klubu důchodců, ulice Fučíkova, v úterý, středu a pátek v 18 hodin, ve čtvrtek v 8 hodin ráno.

♣ Bohoslužby v sobotu budou slouženy v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích v 8 hodin ráno.