Ohlášky farních akcí a významných událostí

Návštěvy nemocných

Na Velký pátek budeme ve Fulneku a také na vesnicích od 8:30 hodin navštěvovat nemocné a doneseme svaté přijímání.

Nácvik ministrantů

Nácvik ministrantů na velkopáteční obřady bude ve čtvrtek v 17 hodin a na obřady velikonoční vigilie v sobotu v 18 hodin.

Postničky

Na Zelený čtvrtek bude vzadu v kostele připraven košík na Vaše papírové kasičky tzv. postničky, do které jste vkládali své postní almužny.

Adorace

Na Zelený čtvrtek a Velký pátek nebudou odpolední adorace.

*

Po liturgii na Zelený čtvrtek od 20 do 22 hodin zveme do fulneckého kostela k adoraci Svátosti oltářní, při které si připomeneme Ježíšovu modlitbu v Getsemanech.

*

V pátek po velkopátečních obřadech zveme do 22 hodin k adoraci u Božího hrobu.

Ministranti: Mše svatá s o. biskupem

Na Zelený čtvrtek zveme ministranty na mši svatou slouženou otcem biskupem do katedrály v Ostravě. Odjezd v 7:45 od fary. Přihlásit se můžete do středy u otce Jozefa nebo otce Slava.

Pages