Pallotini

Otcové pallotini, přesněji kněží Společnosti katolického apoštolátu, se starají o fulneckou farnost už od roku 2005. Tato Společnost byla založena sv. Vincencem Pallottim v roce 1835 v Římě. V současné době působí pallotini ve více než 40 zemích světa. Jejich heslem jsou slova sv. Pavla: „Láska Kristova nás žene.“  Více na www.pallotini.cz.

V současnosti je fulneckým farářem Józef Wojciech Gruba, SAC

a kaplanem je otec Tomasz Kazanski, SAC

Jedním z kněží řádu pallotinů byl blahoslavený pater Richard Henkes SAC. Byl německým knězem, exercitátorem, působil mj. ve farnosti Strahovice na Hlučínsku. N základě udání byl gestapem v dubnu 1943 převezen do koncentračního tábora Dachau, kde dobrovolně ošetřuje nemocné tyfem a poskytuje jim lásku bližního i Boží blízkost skrze svátosti. V únoru 1945 umírá.

Modlitba
Bože, Otče milosrdenství,
na přímluvu Tvého služebníka, P. Richarda Henkese, mučedníka,
daruj smíření našim rodinám a společenstvím,
farnostem a diecézi,
i celému našemu národu.
Pomáhej nám milostí Ducha Svatého,
ať jsme tvůrci pokoje zde na zemi,
abychom dosáhli pokoje v Tvém království.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.