Adorace

Otcové pallotini nabízejí možnost setrvání před Nejsvětější svátostí. Adorace Nejsvětější svátosti (přítomného Krista) vede k posílení víry, naděje a lásky. Obvykle je možnost adorace v kostele sv. Petra a Pavla v Děrném ve středu od 15 do 19 hodin a ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku ve čtvrtek a v pátek od 15 do 18 hodin.

Otcové pallotini chovají zvláštní úctu k Božímu milosrdenství a sv. Faustýně. V rámci výstavu Nejsvětější svátosti se v 15:00 hodin modlí tzv. korunku k Božímu milosrdenství (https://www.kmbm.cz/bozi-milosrdenstvi/korunka/).