Chlapi

Jsme parta mladých mužů, kteří se pravidelně jednou týdně schází obvykle ve farní kapli. Sejdeme se v počtu 6 až 10. Náplní našeho setkávání je nejen společná modlitba a adorace, ale také rozebírání různých témat, která nás zajímají a spojují. Již se stalo tradicí společné smažení vajíček na slavnost sv. Ducha nebo modlitba křížové cesty pod širým nebem.