Farní volejbal

Každou neděli se již minimálně 15 let scházíme my – sportovní nadšenci, abychom si spolu zahráli volejbal. V letních měsících využíváme prostoru farního dvora, v zimě a za nevlídného počasí hrajeme v tělocvičně místní základní školy. Od roku 2017 také pořádáme uprostřed prázdnin farní volejbalový turnaj.