Mládež

Jsme farní společenství mladých lidí, kteří touží růst v lásce ke Kristu a rozdávat tuto lásku druhým lidem. Pravidelně se scházíme na mši svaté a poté na faře, abychom se společně modlili, sdíleli, hráli hry a prohlubovali jak naše vzájemné vztahy i vztah s Bohem. Rádi sloužíme a pomáháme ve farnosti, a to rozmanitými způsoby. Každoročně pořádáme dětmi oblíbený letní Minitábor, nově také letní kino pod širým nebem a organizujeme večerní modlitby chval.