Modlitby matek

V naší farnosti funguje několik skupinek modlících se matek a babiček. Přinášíme pohled do jedné z nich.

Naše skupinka matek se schází v různém uskupení již od roku 2004. Nejdříve jsme se modlívaly jednou týdně dopoledne s dětmi na faře, v dalším období to bylo co 14 dnů navečer u některé maminky doma (kdo neměl hlídání, tak přišel i s nejmladším dítětem), v současnosti se scházíme jednou týdně buď na adoraci v kostele nebo na procházce v přírodě bez dětí. Forma modlitby také prochází proměnou, jako život každé z nás, nicméně sdílení se, modlitba za naše děti, za naše rodiny a za farnost je součástí každého setkání. Ve svých počátcích nás bylo kolem 10 matek, nyní tvoří základ našeho společenství 5 maminek. Vždy jsme rády, když se k nám občas přidají ty, které se s námi modlívaly dříve a stále nás pojí silné pouto přátelství.