Skaut

Ve farnosti máme 5 družinek (tři dívčí a dvě chlapecké), které se scházejí každý týden na schůzkách. Říkáme si: Jahůdky (světlušky), Lištičky (světlušky), Kopretiny (skautky), Modrá šestka (vlčata) a družinka chlapců-skautů. Naše setkání trvají asi dvě hodiny, kdy si hodinu hrajeme a hodinu se vzděláváme ve skautských aktivitách – vázání uzlů, historie skautingu, jak přežít v přírodě a posilujeme kamarádství…

Naše družinky se podílejí na různých akcích oddílu – na víkendovkách, výpravách, výletech a v létě se scházíme na skautském táboře. Tam spíme v podsadových stanech, hrajeme hry, zpíváme, pracujeme, vaříme a trávíme spolu krásný a kvalitně strávený čas.

Přijďte mezi nás!