Farnost Fulnek

Poslední postní neděle

Příští neděle je poslední postní neděle – Květná. Koná se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Přineste sebou na mši svatou ratolesti.

Týden modliteb za mládež

V týdnu před Květnou nedělí od 18. do 25. 3. 2018 proběhne Týden modliteb za mládež. Všichni jste k této modlitbě za mladé lidi zváni.

Příležitost ke svátosti smíření

Připomínáme, že příležitost ke svátosti smíření je každý den během týdne půl hodiny před mší svatou. Ve Fulneku budeme v pátek zpovídat už od 17 hodin.  

Sbírka

V neděli 25. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná "Svatopetrský haléř".  

Den modliteb

Pátek 23. února ustanovil Svatý otec jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím.  

Postničky

Také v letošním roce si můžete vzadu v kostele vzít papírové krabičky „postničky“ a během postní doby si do ní odkládat finanční prostředky ušetřené v rámci sebezapření a ušetřit tak peníze, které věnujeme na pomoc lidem těžce nemocným nebo postiženým.

Křížová cesta

Každý pátek ve Fulneku a během týdne na vesnicích se půl hodiny před mší svatou koná křížová cesta. Zveme vás všechny na křížovou cestu, zvláště děti a mládež.

Popeleční středa - začátek postní doby

Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou začínáme 40-denní přípravu na velikonoční svátky. Zveme na liturgii s udělováním popelce v 17 hodin do Děrného a v 18 hodin do Fulneku. V Lukavci, Stachovicích a ve Vrchách bude udělován popelec v neděli 18. února při mši svaté. Popeleční středa je dnem přísného půstu.

Svátek Panny Marie Lurdské

O svátku Panny Marie Lurdské 11. února budeme prožívat světový den nemocných. Při této příležitosti budeme udělovat svátost pomazání nemocných: na vesnicích při mši svaté –

Stachovice – úterý,
Děrné – středa,
Lukavec – čtvrtek.
Ve Vrchách budeme svátost pomazání nemocných udělovat při nedělní mši svaté a
ve Fulneku v neděli 11. února v 15 hodin.

Přijetí svátosti nemocných je spojeno se svatou zpovědí.  

Sbírka na opravy

Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravu kostelů.

Stránky

Subscribe to Farnost Fulnek