Farnost Fulnek

Prázdninový pořad bohoslužeb

Sobota 21. července:

17:00 – Stachovice

18:00 – Lukavec

Neděle 22. července:

7:30 – Děrné

9:00 – Fulnek

10:30 – Vrchy.

Prázdninový pořad bohoslužeb:

Sobota 14. července:

17:00 – Děrné

18:00 – Vrchy

 

Neděle 15. července:

7:30 – Stachovice

9:00 – Fulnek

10:30 – Lukavec

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se postarali o poutníky pěší pouti Opava – Velehrad.

Děkujeme také těm, kteří se zasloužili o krásné prožití poutní mše svaté v Lukavci a v Děrném.

Mše svaté o prázdninách

O prázdninách nebudou sobotní mše svaté v Jerlochovicích, Jestřábí a v Jílovci.

Litanie

Měsíc červen je zasvěcený Srdci Pána Ježíše. Zveme k modlitbě litanií po mši svaté a v rodinách.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o krásné prožití slavnosti Nejsvětější Trojice a slavnosti Božího Těla ve Vrchách.

Personální změny

Od 1. července bude farářem naší farnosti o. Jozef Gruba SAC, kaplanem o. Slavomír Peklanský SAC. O. Pawel z naší farnosti odchází do Říma.

Sbírky

Farní rada odsouhlasila: sbírky na opravy z první neděle v měsíci budou od června určeny na opravy farního kostela ve Fulneku.

1. pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v tomto týdnu budeme navštěvovat nemocné.

Pěší pouť Fulnek-Slavkovice 2018

Otcové Pallotini zvou ve dnech 21. – 28. 7. na 10. pěší pouť k Božímu milosrdenství. Téma letošní pouti: „Milosrdenství, jak slíbil našim předkům“. (Lk 1,54-55). Již nyní se můžete přihlásit na www. pout.cz.

Stránky

Subscribe to Farnost Fulnek