Farnost Fulnek

Pěší pouť Fulnek-Slavkovice 2018

Otcové Pallotini zvou ve dnech 21. – 28. 7. na 10. pěší pouť k Božímu milosrdenství.

Tábor VETA

Naše farnost zve od 23. do 25. srpna děti od 2. do 7. třídy a mládež na tábor s názvem VETA. Cena bude cca 270 Kč. Bližší informace v polovině května.

Novena

Od pátku 11. května se budeme společně modlit novenu k Duchu svatému.

Májové pobožnosti

Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě litanii k Panně Marií v rodinách a v naších kostelích. Májové pobožnosti budou vždy po mši svaté.

Sbírka na opravy

Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy.

1. pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v tomto týdnu budeme navštěvovat nemocné.

Ministrantský den v kněžském semináři

Sraz účastníků na ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci je v úterý 1. května v 6 hodin na nádraží ve Fulneku. Pravděpodobný příjezd do Fulneku 17:27. Sebou: sportovní oblečení na sebe, velkou láhev s pitím, pláštěnku, průkaz pojištěnce, žákovský průkaz na dopravu (kdo má) a malou svačinu.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o krásné prožití poutě k sv. Jiří ve Vrchách.

Týden modliteb za duchovní povolání

Dnes začíná Týden modliteb za duchovní povolání, který vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře. Podkladem těchto modliteb je Ježíšovo slovo: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“. Prosíme o modlitbu za duchovní povolání. Návrh modlitby najdete ve Dni Páně.

Ostatky kardinála Josefa Berana

V pátek 20. dubna přistanou v Praze na letišti ostatky kardinála Josefa Berana a na jeho počest se rozezní na 5 minut zvony ve všech kostelích. Prosíme kostelníky našich kostelů, aby v 18 hodin zajistili vyzvánění zvonů.

Stránky

Subscribe to Farnost Fulnek