Farnost Fulnek

Taneční

Od 5. října začínají v KD Děrné Taneční pro páry. Jedná se o 5 lekcí, vždy v pátek od 19:00 do 21:00 hodin. Cena 800 Kč za pár. Přihlášky a informace u Lenky Daňové (777 604 263).

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela – archandělů

V sobotu slavíme svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela – archandělů. Zveme na mši svatou v 8 hodin do Fulneku.

Sbírka na církevní školy

Příští neděli bude sbírka na církevní školy.

Návštěvy nemocných

V tomto týdnu budeme navštěvovat nemocné.

Vyučování náboženství

Vyučování náboženství bude probíhat ve školním roce 2018/2019 na faře. Vzadu v kostele si vyzvedněte pro své děti přihlášky do náboženství.

Nový školní rok

V pondělí 3. září začíná nový školní a katechetický rok. Při mši svaté v neděli 2. září se budeme společně modlit za Boží požehnání v novém školním roce a požehnáme školní potřeby našich dětí a mládeže. Po modlitbě korunky k Božímu milosrdenství zveme na setkání na farní zahradu.

Sbírka na opravu farního kostela

Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravu farního kostela.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o krásné prožití děkovné pobožnosti při znovuotevření kaple svatého Jana Nepomuckého v Jestřábí.

Lit. památka sv. Tauricia, patrona ministrantů

V souvislosti s liturgickou památkou sv. Tauricia, patrona ministrantů, zveme v neděli 26. srpna na mši svatou, která bude sloužena za ministranty naší farnosti.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se postarali o naše děti a mládež na farním minitáboře.

Pages

Subscribe to Farnost Fulnek