Mimo farnost

Svatba

V sobotu 29. září  v kostele sv. Ducha v Ostravě uzavřou svátostné manželství Václav Lipinský z Fulneku a Simona Kováčová z Ostravy. Bůh žehnej jejich lásce.

Pouť do Frýdku

Na pouť děkanátu Bílovec za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin srdečně zveme v sobotu 7. července do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku.

Program:

16:00 modlitba sv. růžence,
17:00 adorace Nejsvětější Svátosti,
18:00 mše svatá, celebruje Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský s kněžími děkanátu Bílovec.

Prašivá 2018

V pondělí 2. července se uskuteční diecézní setkání dětí s otcem biskupem – Prašivá 2018. Zveme všechny děti i s rodiči a prarodiči k účasti; letošní setkání má název „Tvoříme mosty“. Dopravu si zajistí každý sám.

Poutní zájezd od Branic a Glubczic

Děkánát Bílovec zve v pátek 22. června na poutní zájezd od Branic a Glubczic.

Program:

mše svatá a prohlídka „Městečka milosrdenství“ v Branicích, které založil biskup Nathan, v kostele v Glubczicích budeme přítomni slavnostnímu požehnání restaurovaného novogotického oltáře Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Přihlásit se můžete v zákristii.

III. národní kongres o Božím milosrdenství

Ve dnech 8. – 10. června zveme do Slavkovic na III. národní kongres o Božím milosrdenství. Více informací na www.kongres.slavkovice.cz.

Děkanátní setkání

Animátoři Bíloveckého děkanátu srdečně zvou všechny od 3. do 9. třídy na Děkanátní setkání na téma Malý princ, které se bude konat ve Studénce na ZŠ Butovická od 9. do 10. června.

Plakátek zde.

Svatodušní vigilie

Animátoři děkanátu Bílovec vás srdečně zvou v sobotu 19. května do kostela sv. Bartoloměje v Odrách na svatodušní vigilii.

Program:

17:00 – tichá adorace Nejsvětější Svátosti, příležitost ke svátosti smíření,
18:00 – mše svatá,
20:00 – večer chval, příležitost přímluvné modlitby a svátosti smíření.

Diecézní pouť rodin

Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava ve spolupráci s poutním místem Mariahilf u Zlatých Hor srdečně zve v sobotu 12. května na diecézní pouť rodin.

Program: 

13.30 modlitba růžence
14.00 - mše svatá

Doprovodný program: výstava SVOJI, workshop biblických tanců, výroba dárků pro maminku, divadelní představení BAJAJA, které přijede zahrát Víťa Marčík.

Pouť na vysočinu

Římskokatolická farnost Fulnek zve v sobotu 9. června na pouť na Vysočinu. Během pouti se zúčastníme kongresu k Božímu milosrdenství a navštívíme Zelenou Horu.

Aktualizace:

Kongresu se zúčastníme v sobotu 9.6. během naší pouti na Vysočinu. Program pouti: návštěva poutního místa sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, ve Slavkovicích se zúčastníme přednášky o Božím milosrdenství, děkovné mše svaté za 15 let působení Pallotinů v ČR.

Setkání - senioři

Ve středu zveme v 8:30 na faru na setkání seniory. Pojedeme poutní místo Maria Stein. Z organizačních důvodu prosíme o přihlášení.

Stránky

Subscribe to Mimo farnost