lectio divina

Z přednášky „Úvod do svátosti křtu“ – den s Biblí 2011

 
Se starobylou metodou čtení Písma sv.  - Lectio divina se můžete seznámit zde.
 

Úvod do svátosti křtu

Subscribe to lectio divina