články

Rok zasvěceného života v Církvi

V církvi letos prožíváme Rok zasvěceného života, který bude trvat do 2. února 2016.

Během této doby můžete získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijímání eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce).

Otec biskup F. V. Lobkowicz ustanovil pro Ostravsko-opavskou diecézi mimo jiné také náš kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku, kde lze získat plnomocné odpustky. Využijte této příležitosti.

 

Tags: 

Vánoční bohoslužby

24.12. Fulnek 16:30 a 22:00
25.12. nedělní pořad bohoslužeb
26.12. nedělní pořad bohoslužeb
31.12. Fulnek 15:30
31.12. Jerlochovice 23:00
1.1. nedělní pořad bohoslužeb
Tags: 

Advent

Jako každý rok nám slavnost Narození Páně opět ukazuje, že naše cesta adventem i životem má cíl. Všechny lidské bytosti jsou totiž povolány, aby se staly Božími dětmi, aby žily naplněný život ve společenství s Bohem.

Když slavíme advent, podílíme se na podvědomém stesku lidstva po setkání s Bohem. Bůh je nám stále nablízku, přichází do naší temnoty. Připomínáme si, že Bůh před dvěma tisíci lety vstoupil do našeho světa skrze Ježíše Krista. Myslíme na to, jak dnes stále přichází mezi nás, do života každého člověka, a očekáváme jeho slavné zjevení na konci času.

Tags: 

Vyučování náboženství

Vyučování náboženství ve školním roce 2014 / 2015 bude probíhat na faře. Vzadu v kostele si také vyzvedněte pro své děti přihlášky k vyučování náboženství.
 
1. třída úterý 12:15 / Marie Svobodníková
2. třída středa 12:15 / o. Jozef
3. třída středa 13:15 / o. Jozef
4.+ 5. třída      
(dle možností) úterý 13:15 / o. Jozef
  středa 14:00 / o. Jozef
6. + 7. třída pátek 14:00 / o. Jozef
8. + 9. třída úterý 15:30 / o. Jozef
Tags: 

Program noci kostelů v kostelech farnosti

Noc kostelů proběhne v Pátek 23.5.2014. Níže naleznete program v jednotlivých kostelech farnosti, které se noci účastní:

Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Barbory - Lukavec

Kostel sv. Jiří - Vrchy

Chrám Nejsvětější Trojice - Fulnek

Tags: 

Národní týden manželství v televizi Noe

 

Od 10. do 16. února 2014 probíhá Národní týden manželství, který se snaží posílit vztahy v manželství a podpořit důležitost manželství. Televize Noe společně s Centrem pro rodinu a sociální péči o.s. chtějí podpořit zmiňované myšlenky. 

V úterý 11. 2. 2014 od 20:00 hodin se můžete svými dotazy zapojit do mimořádného živého vysílání měsíčníku Na pořadu rodina: Speciál - Ptejte se!

Ve středu 12. 2. 2014 večer zařadíme v rámci cyklu Noční univerzita přednášku P. Aleše Opatrného s názvem Radosti a strasti stavu manželského.

Tags: 

Svátek sv. Vincence Pallottiho

Zveme na triduum k svátku sv. Vincence Pallottiho, které povede P. Wojciech Zubkowicz SAC, šéfredaktor časopisu Apoštol Božího milosrdenství.

Program:

Pátek 17.1. - 18:00 - mše svatá, film „Já jsem“, adorace

Sobota 18.1. - 14:00 - mše svatá, film „Já jsem“, adorace

Neděle - při mši svaté budeme ve všech kostelích naší farnosti prožívat slavnost sv. Vincence Pallottiho.

Tags: 

Obřady štědrovečerní večeře v rodině

„Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se od Něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost.“

(Papež František, Evangelii gaudium)

*****

Pokoj a radost o vánocích, Boží požehnání v roce 2014 přejí

Otec Pawel a Otec Slavomír

*****

Tags: 

Vánoční pořad bohoslužeb

24.12.   Fulnek 16:30 a 22:00
25.12.   nedělní pořad bohoslužeb
26.12.   nedělní pořad bohoslužeb
31.12. Fulnek 15:30
31.12. Jerlochovice   23:00
1.1.   nedělní pořad bohoslužeb
Tags: 

Vánoční svátost smíření

Vrchy 16.12. 16:00
Stachovice 17.12. 16:00 a po mši svaté
Děrné 18.12. 16:00 a po mši svaté
Lukavec 19.12. 16:00 a po mši svaté
Fulnek 22.12. 15:00
Tags: 

Pages

Subscribe to články