články

Humanitární organizace ADRA hledá dobrovolníky

Humanitární organizace ADRA ve spolupráci

s Bíloveckou nemocnicí, a.s.,

hledá

dobrovolníky na oddělení následné péče.

Tags: 

Svátek Božího milosrdenství

zveme vás do FULNEKU

v neděli 3. dubna 2016

PROGRAM POUTI:

8.40 Modlitba růžence

9.15 Přednáška: Milosrdné sestry sv. Kříže z Kroměříže

10.00 Mše svatá - celebruje Mons. Mgr. Martin David – generální vikář ostravsko-opavské diecéze

Velikonoce

Velikonoční bohoslužby

 

Farní kostel Nejsvětější Trojice Fulnek

 

Zelený čtvrtek 24.3. 18:00
Velký pátek 25.3. 18:00
Bílá sobota 26.3. 19:00
     

Zmrtvýchvstání Páně - 27.3.

 

Nedělní pořad bohoslužeb - změna:

Lukavec 8:00, Děrné 10:30.

 

Velikonoční zpověď

 

Tags: 

Čemu o andělech věří křesťané

 

Karmelitánské knihkupectví U Sv. Vojtěcha pořádá přednášku Není anděl jako anděl. Přednese ji sestra Veronika Barátová, členka Komunity Blahoslavenství. Bude možné se dozvědět, jak rozlišovat anděly, o kterých mluví Bible, od ezoterických andělů, kteří nemají s křesťanstvím nic společného.

Tags: 

24 HODIN PRO PÁNA

Římskokatolický děkanát Bílovec pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci Vás zve

ve 
Svatém roce milosrdenství 

Do kostela Nejsvětější Trojice veFulneku k prožití

24 HODIN PRO PÁNA 

Pátek 4. 3. 2016

15:00    korunka k Božímu milosrdenství

15:30     adorace Nejsvětější  svátosti 

17:00    modlitba růžence

17:30    křížová cesta

18:00    mše svatá 

19:00    adorace Nejsvětější  svátosti 

Tags: 

Národní pouť do Krakova

Ve Svatém roce milosrdenství 

zve Římskokatolický děkanát Bílovec 

v sobotu 28. května na:

Národní pouť do Krakova

Předběžný program pouti: 

10:30 mše svatá v bazilice Božího milosrdenství Krakov-Lagiewniky, 

13:30 koncert, přednášky, adorace,

15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství, 

15:30 návštěva Centra svatého Pavla II. 

 

Tags: 

Pěší pouť k Božímu milosrdenství

PRO TY, KDO POTŘEBUJÍ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

9. 7. – 16. 7. 2016

Ve Svatém roce milosrdenství zveme i Tebe na týdenní putování z Prahy, Fulneku nebo Hodonína do Slavkovic u Nového Města na Moravě, kde se nachází první poutní kostel Božího milosrdenství a sv. sestry Faustyny v ČR.

Tags: 

Triduum sv. V. Pallottiho

Ve dnech 22. – 24. ledna zveme do kostela Nejsvětější Trojice a na faru na triduum k svátku sv. Vincence Pallottiho na téma „Milosrdní jako Otec“ . Přednášet bude P. Jan Larisch, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské. 

 

Program:

 

Pátek 22. ledna

17:00 – fara – přednáška – „Kristova láska nás vybízí – biskup Josef Martin Nathan - zakladatel Městečka Milosrdenství v Branicích“.  
18:00 – mše svatá s homilií, hlavní celebrant P. Jan Larisch. 

Tags: 

Svatý rok milosrdenství

Tělesné skutky milosrdenství : 

sytit hladové 
napojit žíznící 
obléci nahé 
dát nocleh pocestným 
navštěvovat nemocné 
navštěvovat vězněn騠
pohřbívat mrtvé. 

Duchovní skutky milosrdenství: 

poučovat neznalé 
poradit nerozhodným 
utěšovat zarmoucené 
napomínat hříšníky 
odpouštět urážky 
snášet trpělivě obtížné osoby 
modlit se k Bohu za živé i zemřelé. 

Tags: 

Vánoční bohoslužby

24.12. 16:00 a 22:00 – Fulnek
25.12. nedělní pořad bohoslužeb
26.12. nedělní pořad bohoslužeb
31.12. 15:30 – Fulnek
31.12. 23:00 – Jerlochovice
1.1. nedělní pořad bohoslužeb
Tags: 

Pages

Subscribe to články