články

24 HODIN PRO PÁNA

Římskokatolický děkanát Bílovec pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci Vás zve

ve 
Svatém roce milosrdenství 

Do kostela Nejsvětější Trojice veFulneku k prožití

24 HODIN PRO PÁNA 

Pátek 4. 3. 2016

15:00    korunka k Božímu milosrdenství

15:30     adorace Nejsvětější  svátosti 

17:00    modlitba růžence

17:30    křížová cesta

18:00    mše svatá 

19:00    adorace Nejsvětější  svátosti 

Tags: 

Národní pouť do Krakova

Ve Svatém roce milosrdenství 

zve Římskokatolický děkanát Bílovec 

v sobotu 28. května na:

Národní pouť do Krakova

Předběžný program pouti: 

10:30 mše svatá v bazilice Božího milosrdenství Krakov-Lagiewniky, 

13:30 koncert, přednášky, adorace,

15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství, 

15:30 návštěva Centra svatého Pavla II. 

 

Tags: 

Pěší pouť k Božímu milosrdenství

PRO TY, KDO POTŘEBUJÍ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

9. 7. – 16. 7. 2016

Ve Svatém roce milosrdenství zveme i Tebe na týdenní putování z Prahy, Fulneku nebo Hodonína do Slavkovic u Nového Města na Moravě, kde se nachází první poutní kostel Božího milosrdenství a sv. sestry Faustyny v ČR.

Tags: 

Triduum sv. V. Pallottiho

Ve dnech 22. – 24. ledna zveme do kostela Nejsvětější Trojice a na faru na triduum k svátku sv. Vincence Pallottiho na téma „Milosrdní jako Otec“ . Přednášet bude P. Jan Larisch, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské. 

 

Program:

 

Pátek 22. ledna

17:00 – fara – přednáška – „Kristova láska nás vybízí – biskup Josef Martin Nathan - zakladatel Městečka Milosrdenství v Branicích“.  
18:00 – mše svatá s homilií, hlavní celebrant P. Jan Larisch. 

Tags: 

Svatý rok milosrdenství

Tělesné skutky milosrdenství : 

sytit hladové 
napojit žíznící 
obléci nahé 
dát nocleh pocestným 
navštěvovat nemocné 
navštěvovat vězněn騠
pohřbívat mrtvé. 

Duchovní skutky milosrdenství: 

poučovat neznalé 
poradit nerozhodným 
utěšovat zarmoucené 
napomínat hříšníky 
odpouštět urážky 
snášet trpělivě obtížné osoby 
modlit se k Bohu za živé i zemřelé. 

Tags: 

Vánoční bohoslužby

24.12. 16:00 a 22:00 – Fulnek
25.12. nedělní pořad bohoslužeb
26.12. nedělní pořad bohoslužeb
31.12. 15:30 – Fulnek
31.12. 23:00 – Jerlochovice
1.1. nedělní pořad bohoslužeb
Tags: 

Vánoční svátost smíření

Stachovice úterý 15.12. 16:30–17:00 a po mši svaté
Děrné středa 16.12. 16:30–17:00 a po mši svaté
Lukavec čtvrtek 17.12. 16:30–17:00 a po mši svaté
Fulnek neděle 20.12. 15:00–17:00
Vrchy pondělí 21.12. 17:00
Tags: 

Farní kalendář 2016

8.1. Tříkrálová sbírka Děrné, Lukavec, Jerlochovice
9.1. Tříkrálová sbírka Fulnek, Stachovice
16.1. 1. farní ples
18. – 24.1 Týden modliteb za jednotu křesťanů

 

Tags: 

Nocleh pro Marii a Josefa

Letos v adventu už potřetí bychom si chtěli připomenout putování Panny Marie a sv. Josefa po Betlémě. Ježíš se narodil ve chlévě, protože Marie a Josef nenašli nikoho, kdo by je pustil pod svou střechu. Na připomínku této události si po dobu adventní budeme posílat obraz Svaté rodiny a společně se v rodinách modlit. Chceme tím vyjádřit, že u nás by místo našli.

Tags: 

Přijďte pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují

Humanitární organizace ADRA hledá do nemocnice v Bílovci nové zájemce o dobrovolnickou službu. Školení nových dobrovolníku se uskuteční

 

2. 11 .2015 v  15,30 hod. v nemocnici Bílovci

 

Pro dobrovolnickou službu se nevyžaduji zvláštní znalosti a dovednosti. To podstatné je chtít pomáhat druhým lidem,kteří pomoc potřebují. Nemocnice v Bílovci spolupracuje s dobrovolníky od roku 2007 a vytváří pro tuto činnost dobré podmínky.

Přijďte se více dovědět o této činnosti. Bližší informace také získáte na

Tags: 

Pages

Subscribe to články