Farnost Fulnek

Sváteční pořad bohoslužeb

V pondělí na slavnost Narození Páně a v úterý na svátek svatého Štěpána bude platit nedělní pořad bohoslužeb.

Možnost prohlídky „betléma“ v kostele Nejsvětější Trojice

Možnost prohlídky „betléma“ v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku 25., 26., 27., 28., 29., 30.12. a 1.1. vždy mezi 15:30 – 17:00. Prosíme o pomoc při hlídání kostela. Vzadu v kostele se můžete zapsat do rozpisu této služby.

Návštěva nemocných

V sobotu 23. prosince od 9 hodin navštívíme nemocné ve Fulneku a na vesnicích a přineseme svaté přijímání. Nemocné, kteří mají o tuto službu zájem, můžete nahlásit v zákristii.

Příprava na vánoční svátky

Dnes začíná příprava na vánoční svátky. Nabízíme modlitbu novény k Narození Páně, která je součásti Dne Páně.

Rorátní texty

K odběru jsou další texty rorátních katechezí pro rodiny s dětmi.

Migrace stránek

V těchto dnech migrujeme na nový server. Omlouvám se za drobné přechodné potíže. Pokud přetrvají do konce týdne, informujte mě prosím.

Jiří Heryán

Sbírka na opravy

Sbírka 1. neděle adventní je určena na opravy.  

Žehnání adventních věnců

Příští nedělí začíná advent. Ve všech kostelích budeme při mši svaté žehnat adventní věnce.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o krásné prožití poutě ke sv. Kateřině ve Stachovicích.

Děkujeme také těm, kteří se podíleli na organizaci našeho Farního silvestra.  

Slavnost Ježíše Krista Krále

Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle liturgického roku. O týden později začíná adventní dobou nový církevní rok.

Stránky

Subscribe to Farnost Fulnek